Stefan Löfven forsvarer svensk coronastrategi

Statsminister Stefan Löfven (S) ble mandag spurt ut i Riksdagen om regjeringens handlinger i forbindelse med coronapandemien. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB Les mer Lukk

Statsminister Stefan Löfven sier at flokkimmunitet aldri var Sveriges strategi. Han mener det er for tidlig å fastslå hva som er gått riktig og galt.

Statsministeren ble mandag grundig utspurt av Riksdagens konstitusjonskomité. Han fastholdt at Sveriges «ledemotiv» i det han kalte den strategiske innretningen på smittearbeidet var å begrense spredningen.

– Regjeringen har valgt en retning for hvordan den skal arbeide. En slik retning behøver ikke komme til uttrykk gjennom et regjeringsvedtak, svarte Löfven på spørsmål om hvorfor ikke regjeringen hadde en klart formulert plan.

Kontroll

Moderaternes gruppeleder Tobias Billström synes dette er kritikkverdig og mener at en formelt vedtatt strategi hadde gjort det lettere for Riksdagen å følge opp og se om regjeringens arbeid holdt mål.

Statsministeren sa at strategien handlet om å diskutere hvilke tiltak som er best i en konkret situasjon og så vedta dem.

– Vitenskap og erfaring gjennom utprøving har vært rettesnoren. Det hadde ikke spilt noen rolle om strategien var formelt besluttet, sa Löfven.

Begrense smitten

Han mente at det ligger i sakens natur at målet er å begrense smitten så mye som mulig, selv om man ikke nødvendigvis tallfester målet.

Löfven fikk også flere spørsmål om Folkhälsomyndighetens rolle, ikke minst om hvorvidt fagekspertisen fikk en for dominerende plass.

– Det er klart at Folkhälsomyndigheten er en ekspertmyndighet med mange framstående fagfolk. For meg er det selvsagt at vi lytter på dem. Om man snur på det, hadde det vært en direkte tjenestefeil om vi ikke hadde hørt på det de sa, svarte statsministeren.

Ikke operativt ansvar

Han understreket at han som regjeringssjef har lederansvar, men dette innebærer ikke et operativt ansvar.

Om sin egen rolle under pandemiarbeidet sa Löfven at han hadde deltatt på et 50-talls møter med statssekretærene i kriseledelsesenheten og at han stadig hadde spurt om hvilke tiltak som var nødvendige, og om det fantes ressurser nok for å klare arbeidet.