Biden sier at Trump ikke har plan for å erstatte Obamacare

Joe Biden sa at president Donald Trump ikke har noen plan for å erstatte helsereformen til Barack Obama.

Biden kom nesten ikke til orde i debatten om høyesterettsdommer Amy Coney Barrett da debatten ble en debatt om helsereformen.

Trump avbrøt gang på gang og beskyldte Biden for å være et gissel for Bernie Sanders og det radikale venstre og for å ville innføre et sosialistisk helsevesen.

– Hold kjeft, mann, sa Biden til slutt da Trump enda en gang avbrøt.

Han sa at Trumps snakk om en helsereform bare er en ønskedrøm og at han ikke har noen plan utover å ta helsetjenestene fra 20 millioner mennesker.

Til Trumps påstand om at han har en plan, svarte Biden at han er en løgner og at alle vet det.