Økt aktivitet i kinesisk industri hemmes av handelskrig med USA

Aktiviteten i den kinesiske fabrikkindustrien tok seg opp i august, men salgstallene er svekket under handelskrigen med USA.

Kjøpekraften blant kinesiske industribedrifter steg fra 51,2 poeng på en 100-poengskala i juli til 51,3 poeng i august, viser tall fra industrigruppen China Federation of Logistics & Purchasing.

Men samtidig var det nedgang i komponenter til nye ordrer og eksport, noe som er tegn på svekket etterspørsel, viser de månedlige tallene fra CFLP.

– Handelskrigens innvirkning har i økende grad påvirket tallene, heter det i en rapport fra analytikere i Citigroup.

Washington og Beijing har kastet seg ut i handelskrig der hver av partene har ilagt toll til en verdi av 50 milliarder dollar på hverandres varer. USAs president Donald Trump er i neste uke ventet å innføre ytterligere toll til en verdi av 200 milliarder dollar på kinesiske varer som eksporteres til USA. Kina har varslet motsvar.