Danmark skal granske sin krigsdeltakelse

De borgerlige partiene i Danmark la ned Irak- og Afghanistankommisjonen som forgjengerne opprettet for å granske landets krigsdeltakelse. Nå gir de i stedet to forskere i oppdrag å «kartlegge bakgrunnen for beslutningene» om å delta. Les mer Lukk

De borgerlige partiene i Danmark, med støtte fra Alternativet, har gitt to uavhengige forskere i oppdrag å granske landets krigsdeltakelse i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Partiene i den såkalte Blå blok, regjeringspartiet Venstre samt Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, inngikk onsdag en avtale, og de fikk støtte fra Alternativet.

Forskerne får nå to år på seg til å «kartlegge bakgrunnen for de politiske beslutninger om dansk deltakelse» i de tre krigene.

Skittkasting

Utredningen skal ikke være en erstatning for Irak- og Afghanistankommisjonen, som ble opprettet av den forrige regjeringen i 2011, til sterke protester fra de borgerlige partiene.

Nåværende justisminister Søren Pind hevdet den kommisjonen ble opprettet for å drive «skittkasting» mot de borgerlige regjeringene som vedtok å delta i de to krigene, og noe av det første Venstre gjorde da de på nytt inntok regjeringskontorene, var å nedlegge kommisjonen.

Utredningen som nå settes i verk skal i motsetning til den nedlagte granskingskommisjonen ikke plassere noe juridisk eller folkerettslig ansvar, understreker de borgerlige partiene nå.

– Med denne undersøkelsen kan vi bli klokere på beslutninger om Danmarks militære engasjement, men uten at det får karakter av at vi forfølger enkeltpersoner, sier Søren Pind.

Ønsker å gjenåpne

Alternativet, som ikke regnes som noe borgerlig parti, forklarer hvorfor de slutter opp om den nye granskingen.

– Vi ønsker fortsatt å gjenåpne Irak- og Afghanistankommisjonen, men det er ikke mulig med det parlamentariske grunnlaget vi har nå. Mens vi venter på et nytt flertall, som vil gjenåpne kommisjonen, har vi sagt ja til en utredning som kan gjøre oss klokere, sier René Gade i Alternativet.

Svikter flertallet

Den øvrige opposisjonen er sterkt kritiske til Alternativets beslutning, og mener granskingen som nå settes i verk er et forsøk fra de borgerlige på å unngå ubehagelighetene Irak- og Afghanistankommisjonen kunne ha påført dem.

– De svikter flertallet som ønsker åpenhet. Vi har behov for å få avklart det rettslige grunnlaget for Danmarks deltakelse i Irak-krigen, og ikke minst hvordan danske styrker har utlevert fanger til tortur og mishandling i Afghanistan og Irak, sier Pernille Skipper i Enhedslisten.