Østerrike vurderer asylinnstramming

Østerrikes folkevalgte stemmer onsdag over forslag om å stramme inn asyllovverket og innføre ytterligere tiltak ved landets grenser.

Det er ventet at de folkevalgte i nasjonalforsamlingen vil stille seg bak regjeringens forslag. Regjeringen ber om mulighet til å kunne erklære unntakstilstand på grunn av flyktningkrisen, dersom det store antallet flyktninger som kommer til landet truer med å overlesse landets offentlige tjenestetilbud.

Et av tiltakene innebærer at alle asylsøkere skal kunne avvises ved grensene, med unntak av de få som har nær familie i Østerrike eller som risikerer umenneskelig behandling hvis de blir sendt tilbake til et annet land.

Ved grenseovergangen i Brennerpasset mellom Østerrike og Italia skal det ifølge forslaget innføres strengere grensekontroll. Planen har skapt bekymring i Italia, der man frykter store negative ringvirkninger for landets økonomi. Det er også en bekymring som østerriksk handelsnæring deler.

Regjeringen har utarbeidet forslagene etter at det innvandringsfiendtlige Frihetspartiet (FPOe) har fått stadig mer støtte blant befolkningen. Samtidig har FPOe kritisert lovforslaget og sagt det ikke går langt nok. Forslaget vil dermed ikke få støtte fra FPOe.