Regjeringen mener asylretur strider mot avtale:

Russland sender asylsøkere i retur til Norge

Asylsøkere i Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix) Les mer Lukk

Russiske myndigheter har avvist enkelte av asylsøkerne som returneres via Storskog. Regjeringen mener dette er i strid med tilbaketakelsesavtalen mellom de to landene.

– Vi mener at Russland i henhold til tilbaketakelsesavtalen har plikt til å ta imot alle vi har uttransportert eller forsøkt å uttransportere, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet til NTB.

Norske myndigheter er i dialog med russiske myndigheter om hvordan tilbaketakelsesavtalen skal forstås. Regjeringen mener den helt klart uttrykker at asylsøkere med oppholdstillatelse i Russland kan sendes tilbake fra Norge uten at søknaden realitetsbehandles.

– Vi legger til grunn at russiske myndigheter fullt ut vil respektere og gjennomføre denne avtalen, sa UDs pressevakt Rune Bjåstad til NTB lørdag.

Les også: Vurderer å stramme inn til minimumskrav

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) mener russisk asylretur til Norge er i strid med tilbaketakelsesavtalen. Her fra åpningen av det nye Ankomstsenter Finnmark på Høybuktmoen utenfor Kirkenes. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk (NTB scanpix) Les mer Lukk

Blitt avvist

Enkelte av asylsøkerne som er returnert, er blitt avvist av russerne, til tross for at de har oppholdstillatelse i Russland.

– En rekke personer er behandlet i henhold til instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet og sendt tilbake til Russland. Flere av disse er akseptert av russiske myndigheter, og noen er ikke akseptert, sa seksjonssjef Håvard Bekk i avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i PU til NTB lørdag.

Ifølge PU er over 100 asylsøkere bortvist som følge av asylsinnstrammingen.

– De som avvises av russerne, blir pågrepet av politiet og fengslet etter utlendingsloven i påvente av ny utsendelse, poengterer Kallmyr.

Bekymret

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger er bekymret over situasjonen med asylsøkere som sendes frem og tilbake, melder VG. I et kommende møte med UD vil ordføreren oppfordre sterkt til å rydde opp i uklarheter i tilbaketakelsesavtalen.

– Vi har russerhandel for 1,7 milliarder kroner i Sør-Varanger. Forholdet til naboene er svært viktig for oss. Jeg frykter at flyktningsituasjonen kan utfordre det gode naboskapet, sier Rafaelsen til avisen.

Dialog

Onsdag kom regjeringen med en ny instruks til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å gi avslag til alle asylsøkere som kommer til Norge med oppholdstillatelse i Russland.

At regjeringen nå kan instruere det domstolslignende organet UNE på denne måten, er et direkte resultat av endringene i utlendingsloven som Stortinget hasteinnførte tidligere i måneden – mot stemmene til SV, MDG, Venstre og KrF.

I tilfeller hvor Russland nekter retur eller den ikke kan foretas samme dag, blir personene sendt tilbake til Norge til PUs innkvarteringssted ved Barents Frokosthotell i Kirkenes. Stedet ble åpnet fredag og har plass til opptil 15 menn. De som oppholder seg i lukket innkvartering, har restriksjoner på bevegelsesfrihet når de venter på returen. Det er også vakthold i bygget, opplyser PU.

Trekker søknad

De som kan returnere til Russland samme dag, får enten utlevert sykkel på Storskog eller uttransporteres med fly til Moskva via Oslo lufthavn, opplyser PU.

Av personer som har ankommet Storskog i november og fått avslag på sine asylsøknader, hadde PU per lørdag sendt rundt 50 personer tilbake til sine hjemland, blant annet til Pakistan, Egypt, Algerie, Tunisia og Marokko.

Flere av dem som har fått avslag på asylsøknad fra UDI, er blitt returnert over Storskog.

De fleste som returnerer, har trukket sin asylsøknad eller har latt være å søke asyl, etter å ha blitt opplyst om at de kan forvente avslag.

Les også: To av tre sier nei til flere flyktninger