Erna Solberg tror på løsning i bompengestriden

Statsminister Erna Solberg på Regjeringens halvårlige pressekonferanse onsdag. Les mer Lukk

Statsminister Erna Solberg kommer både Frp og Venstre i møte i bompengebataljen. Hun åpner for å endre nullvekstmålet, men avviser å skrote byvekstavtalene.

De fire partiene i regjeringen har de siste ukene sittet i drøftinger etter at Fremskrittspartiet (Frp) i starten av juni la fram seks krav for å demme opp for bompengeopprøret som sprer seg over landet.

Svært lite er lekket ut fra forhandlingene, og det er helt i det blå når en ny avtale vil bli lagt fram. Under regjeringens halvårlige pressekonferanse onsdag lettet imidlertid Solberg noe på sløret.

– Forhandlingene er tøffe, men det er et godt samarbeidsklima. Vi snakker sammen for å finne løsninger, for jeg mener løsninger finnes, sa Solberg.

Vi se på nullvekstmålet

Blant Frps krav er stans i nye såkalte byvekstpakker, samt kutt i kostnadene i eksisterende pakker. Partiet vil også endre dagens mål om null vekst i biltrafikken i byområdene til et nullutslippsmål, samt slette bompengegjeld.

Under pressekonferansen kom Solberg Frp i møte når det gjelder nullvekstmålet.

– Granavolden-plattformen åpner for å videreutvikle nullvekstmålet, men vi må finne gode måter å gjøre det på. Vi må huske på at da disse byvekstavtalene ble laget, så var ikke elbilene en så stor og viktig del av klimapolitikken. Da må vi også tenke nytt rundt disse avtalene, sa Solberg.

Hun pekte også på at det statlige bidraget i byvekstpakkene i dag er knyttet til at man lokalt klarer å nå nullvekstmålet.

– Vi må vite at vi belønner de riktige tingene, påpekte hun.

Støtter byvekstavtalene

Venstre har avvist at nullvekstkravet kan erstattes av et rent nullutslippskrav og pekt på at en økt bilvekst vil ta viktig areal og føre til støv og lokal forurensning. Også Solberg er klar på at bilveksten fortsatt må reguleres, lavere utslipp eller ei.

– Det er fortsatt et trengselsproblem i noen av byene, så noe regulering må du ha. Vi vil ha byer hvor det går an å bevege seg og som ikke er dominert av biler, sier hun.

Når det gjelder Frps krav om stans i byvekstavtalene, går Solberg langt i å avvise det:

– Høyre er for byvekstavtaler. Byvekstavtaler er bra, fastslo Solberg.

Hun understreket samtidig at Høyre lokalt har ulike standpunkt knyttet til ulike byvekstavtaler.

Solberg støtter samtidig Frp i at man må se på kostnadene i avtalene og få en bedre økonomisk styring. Hun mener mange prosjekter har blitt for dyre, og trakk fram Fornebubanen som eksempel.

Overrasket over bompengesinnet

Solberg medgir at hun ble tatt på senga av styrken i bompengeopprøret denne våren, noe hun mener alle landets politikere ble.

– Jeg visste at det var frustrasjon over økende avgifter flere steder, men ikke at det skulle være så sterkt, sier hun til NTB.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ble denne uken målt til største parti i Bergen med henholdsvis 22 prosent og 25 prosent oppslutning i to nye målinger. I Stavanger er Bompengepartiet nå nesten dobbelt så stort som Frp, og i Oslo oppgir nær en av ti velgere nå at de vil stemme på Bompengepartiet, ifølge en måling utført for Klassekampen.

I talen lovet Solberg å lytte til både bompengemotstanderne og vårens mange klimademonstrerende ungdommer.

Til bompengemotstanderne understreket Solberg at regjeringen tar signalet om at folk synes skatter og avgifter har blitt for høye, særlig for å reise i hverdagen.

Hun advarte samtidig om en utvikling med partier som tilbyr det hun kalte enkle løsninger på kompliserte problemer.