Erling Holmøy: – Det er en ganske betent stemning i SSB nå

SSB-forsker Erling Holmøy mener det ikke var hans omdiskuterte innvandringsregnskap som fikk ham foreslått omplassert i SSB, men modellene hans. Les mer Lukk

Stridens hjerne, SSB-forsker Erling Holmøy, gjør statusoppdatering.

Det har vært unntakstilstand i SSB de siste tre ukene. Stemningen er fortsatt betent, selv etter Christine Meyers avgang, mener SSB-forsker Erling Holmøy. Intervjuet ble opprinnelig publisert i Dagsavisen lørdag 18. november.

Omstillingsprosessen som omhandler forskningsavdelingen er nå stilt i bero. Ser du for deg en framtid i SSB?

– Det avhenger av hva som nå skjer. En ting er at Christine Meyer har gått av, men det viktige for oss ansatte er jo de endringsplanene hun etterlater seg. Jeg mener disse har negative konsekvenser for SSBs samfunnsoppdrag, for de ansatte og for vår evne til å rekruttere til viktige områder.

Les også:Meyers SSB-endringer nullstilles

Hvordan er stemningen i Statistisk sentralbyrå (SSB) nå?

– Jeg opplever det som en ganske betent stemning i SSB nå. Det har vært unntakstilstand i tre uker. Media ringte meg jo rett etter denne utplukkingen av forskere ble klar. Etter det har det vært mange mediehenvendelser, og det har vært mye uro og diskusjon på jobben. Brått og uventet kom en rapport jeg og en kollega hadde skrevet om økonomiske virkninger av innvandring. Den har også fått en del oppmerksomhet. I tillegg har det vært denne diskusjonen mellom finansminister Siv Jensen og Christine Meyer, hvor sistnevnte stadig kom i en vanskeligere situasjon og måtte gå av.

Bakgrunn:Fem fakta om SSB

Du har hatt ansvar for det såkalte innvandringsregnskapet. Kan du forklare hvorfor du mener dette er viktig, og hva beslutningstakere kan bruke den informasjonen til?

– Virkninger av innvandring er bare et av mange temaer jeg har jobbet med i SSB. Felles for mine prosjekter har vært et langsiktig perspektiv. De siste årene har jeg vært opptatt av velferdsstatens overlevelsesevne. Når vi ser på virkninger av demografiske endringer på økonomien, blir det rart å hoppe over innvandring. Jeg er ikke primært en innvandringsforsker, men alle som regner på hva som har bestemt utviklingen i norsk økonomi de siste tiårene og som påvirker utviklingen framover, må ta hensyn til innvandringen. Alle som er opptatt av velferdsstatens finansieringsproblemer framover, og hvordan innvandring bidrar til skattebyrden, må regne med å få mye lys på seg. Det er nok en av årsakene til at jeg som forsker er blitt relativt kjent, men forhåpentligvis ikke den eneste.

Les også:SSB-veteran: Tror ikke ledelsen ønsket å vingeklippe Holmøy

Tror du at det at du jobbet med det feltet hadde noen som helst innvirkning på omplasseringen av deg?

– Det korte svaret er nei. Det er nok heller slik at det siden 2016 har blitt stadig klarere at SSB-ledelsen ikke har særlig sans for de analysene vi gjør som baserer seg på store modeller av hvordan norsk økonomi fungerer.

Man kunne få inntrykk i starten av denne debatten at Meyers syn på innvandring har påvirket hvor du har blitt plassert. I hvilken grad du har bidratt til det får du svare på selv.

– Nei, jeg tror ikke jeg har bidratt.

Ifølge Meyer har din konkrete stilling vært tema i samtaler hun har hatt med Finansdepartementet. Hva tenker du om det?

– Jeg vet ikke noe konkret om det. Men det overrasker meg ikke. Utvikling av økonomiske modeller og gode analyser ved hjelp av dem er et fag i seg selv. Det krever mye innsats å bli god. Jeg har ledet utviklingen av flere SSB-modeller i løpet av mine 33 år i SSB. Som følge av nedprioritering over flere år er det nå veldig få som kan levere de modellbaserte analysene somt Finansdepartementet forventer. Modeller er ikke noe verdt uten erfarne forskere som vet hvordan de kan og bør brukes.

Har du vært i kontakt med noen i Finansdepartementet og uttrykt din mening om omorganiseringen i SSB?

– Ja, fordi det er en del av jobben min å ha ofte kontakt med folk i Finansdepartementet.

Har du vært i kontakt med noen i politisk ledelse eller andre i regjeringspartiene?

– Nei, jeg har aldri vært i kontakt med politisk ledelse om denne saken.

Hva tenker du om den politiske oppfølgingen av saken nå, hvor Jensen avkreves svar?

– Jeg mener kritikken av Finansdepartementet er urimelig. Jeg oppfatter at de motforestillingene som Finansdepartementet nå sier at de har hatt er de samme som jeg og andre «modellarbeidere» har frontet hele tida.

Hva har vært det mest frustrerende disse ukene?

– Jeg synes det har vært svært urimelig at jeg og flere andre forskere som er spesialister på modellbaserte og helhetlige analyser av norsk økonomi, avskiltes og kastes ut av en forskningsavdeling som skal ha nettopp slike analyser som en hovedprioritet.