Forskning: Nordmenn ser ikke på flyktninger som ressurser

Nordmenn er mest opptatt av hva vi kan gjøre for flyktninger, og ikke hva de kan gjøre for det norske samfunnet, ifølge et internasjonalt forskningsprosjekt. Dette bildet av ukrainske flyktninger på Nasjonalt mottakssenter i Råde er tatt 30. mars i år. Les mer Lukk

Norge utnytter ikke flyktningenes ressurser godt nok, og de blir isteden passive mottakere, ifølge et internasjonalt forskningsprosjekt.

Det er vanskelig for flyktninger å bidra både i arbeidslivet og ellers, viser forskningen. Prosjektet, som har sammenlignet flyktninger i flere land, konkluderer med at nordmenn er mest opptatt av hva vi kan gjøre for flyktningene, og ikke hva de kan bidra med selv.

– Konsekvensen blir at de ender som passive mottakere, og det gagner ingen, sier førsteamanuensis Nora Wiium ved psykologisk institutt ved Universitetet i Bergen til NRK.

Hun mener man må slutte å se på flyktninger som én gruppe og heller fokusere på deres individuelle ressurser.

– Selv om de er i en sårbar situasjon har de også styrker. Styrker som vi må anerkjenne, sier Wiium.