NVE bekymret for ukvalifiserte kvikkleirekonsulenter

I Gjerdrum kommune har NVE hatt en rekke innsigelser til byggeprosjekter på grunn av skredfare. Les mer Lukk

NVE fremmer stort sett innsigelser mot byggeprosjekter når utredningene ikke har vært gode nok. De frykter at utbyggere bruker konsulenter som ikke holder mål.

– En betydelig andel av NVEs innsigelser er fremmet på grunn av at kvikkleireskredfare er utilstrekkelig utredet og tatt hensyn til i planer for utbygging i henhold til gjeldende regelverk, skriver skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Teknisk Ukeblad.

Bare i Gjerdrum kommune har NVE, region øst, hatt 73 arealplansaker i perioden 2001 til 2020. I ni av disse hadde direktoratet innsigelser, i tillegg har det vært en innsigelse til kommuneplan og fire andre innsigelser, heter det i en rapport laget etter skredet.

Likevel understreker Samdal at deres inntrykk er at den geotekniske kompetansen i Norge stort sett er god.