Rundt 600.000 hvaler i hav nært Norge

Hvalsafari er blitt en stor næring langs norskekysten. Mellom 30 og 40 bedrifter driver med hvalsafari i Norge i dag. Les mer Lukk

Ifølge nye beregninger fra forskere er det om lag 600.000 hvaler i Nordøst-Atlanteren, som inkluderer Nordsjøen, Norskehavet, Jan Mayen-området og Barentshavet.

Analysen omhandler hvaltellingene som ble gjennomført fra 2014 til 2018, opplyser Havforskningsinstituttet. Også områdene rundt Svalbard, øst for Grønland og nord for Færøyene er inkludert.

– Vi ser at antallet dyr har vært relativt stabilt for alle hvalartene over en lang periode, sier forsker Nils Øien.

– Det er selvsagt en del usikkerhet i beregningene, så derfor legger vi også inn et usikkerhetsestimat, sier forskeren.