Høie gir helsepersonell innreiseunntak

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gir personer i kritiske samfunnsfunksjoner mulighet til innreise uten negativ coronatest. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Bent Høie vil la folk i kritiske samfunnsfunksjoner, som helsepersonell, få innreise selv om de ikke har attest for negativ test tatt 72 timer før ankomst.

– Endringene er nødvendige for at personell fra utlandet som skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, skal komme inn i landet. Det er en utfordring at ikke alle har god nok tilgang til test i hjemlandet, og vi er avhengige av dem for å sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

6. november innførte regjeringen krav om at utlendinger skal kunne fremvise negativ coronatest som ikke er tatt senere enn 72 timer før ankomst til Norge.

De regionale helseforetakene har sagt at de er bekymret for at kravet på kort sikt vil kunne svekke muligheten til å sørge for forsvarlige helsetjenester og beredskap. Det er spesielt krevende å skaffe intensivpersonell.

– Fremdeles strengt testregime

– Endringene innebærer blant annet at det vil være tilstrekkelig at helsepersonell dokumenterer på grensen at arbeidsgiver i Norge har definert dem som personell i kritisk samfunnsfunksjon, sier Høie.

I pressemeldingen skriver departementet at helseforetakene fremdeles skal ha et strengt testregime etter at personellet har kommet til Norge. Arbeidsgivere som henter inn personell i kritiske samfunnsfunksjoner, skal i utgangspunktet forsøke å legge til rette for at de kan ta test senest tre døgn før avreise til Norge.

Det er kun i tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig å få tatt en slik test, at det gis unntak.

Måtte stenge avdeling

Det har i løpet av pandemien vært flere tilfeller der utenlandsk helsepersonell har fått påvist smitte etter å ha vært på jobb på helseinstitusjoner i Norge.

I sommer ble det påvist coronasmitte hos en svensk vikarlege på Nordfjord sykehus. Det førte til at pasienter som skulle legges inn der, i stedet måtte sendes til Førde sentralsykehus.

På Helgelandssykehuset i Sandnessjøen måtte kirurgisk avdeling stenges etter at en svensk vikarsykepleier ble bekreftet smittet.

– Tar ikke sjanser

Helseminister Bent Høie sier til NTB at smitterisikoen skal reduseres så langt det er praktisk mulig, men at regelendringen var nødvendig.

– Kravet om negativ test 72 timer før ankomst kunne svekket sykehusenes mulighet til å sørge for forsvarlige helsetjenester og kunne gått utover beredskapen. Derfor justerte vi reglene, sier Høie.

– Dette er folk som jobber med pasienter som kan være i risikogruppene for å få alvorlig sykdom dersom de blir coronasmittet. Hvorfor er dere villige til å ta sjanser rundt dette?

– Vi tar ikke sjanser rundt dette. Flere regionale helseforetak er avhengig av helsepersonell fra utlandet. Vi måtte justere reglene for at disse sykehusene skal kunne gi forsvarlige helsetjenester, sier han.