85 nye vektere ute i streik

Norsk Arbeidsmandsforbund trappet opp vekterstreiken lørdag og ytterligere 85 vektere er ute i streik. Totalt streiker nå 2.373 vektere.

De siste dagene har det vært uformell dialog mellom partene for å prøve å finne en løsning på konflikten, men uten resultater.

Forbundet varslet fredag et nytt uttak på i alt 95 medlemmer gjeldende fra midnatt 1. desember.

Uttaket gjelder bare Securitas og er en forsterkning av tidligere uttak. Samtidig tar forbundet ut sine medlemmer ved heliporten i Hammerfest.

Streiken har pågått i over to måneder, noe som er uvanlig lenge i norsk sammenheng.