Kommuner rundt Oslo sier ja til munnbindpåbud

Oslo har innført påbud om munnbind i kollektivtrafikken når det ikke er mulig å holde én meters avstand. Nå følger flere nabokommuner etter. Les mer Lukk

En rekke nabokommuner følger i Oslos fotspor og innfører påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken. – Håper det gir mening, sier Nordre Follo-ordfører.

Munnbindpåbudet gjelder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medtrafikanter.

Påbudet ble innført i Oslo mandag som ett av i alt fire nye tiltak for å bremse koronasmitten. Samme dag ba helseminister Bent Høie (H) Oslos 19 nabokommuner om å koordinere sine smitteverntiltak med tiltakspakken i hovedstaden.

Minst ti av dem sier nå at et munnbindpåbud er mest aktuelt, melder VG.

Blant dem er Lillestrøm.

– Endelig vedtak fattes i formannskapet i morgen, sier ordfører Jørgen Vik (Ap) til NTB.

Les også:Oslo-politiet: Vi kommer ikke til å bruke ressurser nå på å følge opp munnbind-påbud

– Ønsker påbud

Også politikerne på Nesodden vil ha et påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

– Vi har gjort en vurdering av at jobbreiser til Oslo representerer det største potensialet for å få økt smitte på Nesodden. Derfor har vi vært tydelig på at vi ønsker et pålegg om munnbind, sier ordfører Truls Wickholm (Ap) til Dagbladet.

I Asker og Bærum er ingen beslutninger fattet så langt. I Asker skal kommunens kriseledelse ha møte onsdag, opplyser ordfører Lene Conradi.

– Vi kommer til å gjøre nøye vurderinger. Men det er logisk og naturlig å følge opp munnbindpåbudet, sier hun til NTB. Kommunen skal også vurdere begrensninger på arrangementer.

– Håper det vil gi mening

Follo-kommunene hadde tirsdag møte for å samkjøre sine tiltak.

– Vi er enige om å anbefale kommunestyret påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport, opplyser ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan.

Påbudet gjelder all transport mellom kommunene og inn og ut av Follo, med unntak av skolebusser. Follo har per i dag lite smitte, men Opdan frykter ikke at innbyggerne vil oppleve munnbindpåbudet som for inngripende.

– Jeg håper og tror at det å bruke munnbind vil gi mening for folk. Vi gjør jo dette for å hindre smitte mellom oss, sier hun.

– Unngå Oslo-reiser

Hole kommune har besluttet å anbefale bruk av munnbind, men vil ikke komme med et påbud, ifølge VG.

I Lunner kommune vurderer kommuneledelsen å fraråde innbyggerne å reise til Oslo dersom det ikke er strengt nødvendig.

– Vi er innstilt på å gå ut med en advarsel til våre innbyggere om å unngå unødvendige reiser inn til Oslo. Vi skal ha møte i kommunen i dag, og jeg kommer til å oppfordre om det, sier ordfører Harald Tyrdal til Dagbladet.

Følger Oslo – delvis

Foruten munnbindpåbud har Oslo innført påbud om registrering av gjester på serveringssteder, midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser og bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Både Lillestrøm, Asker og flere andre kommuner sier de vil følge i Oslos fotspor når det gjelder arrangementsforbudet.

Men kommunene er mer skeptiske når det gjelder å pålegge skjenkesteder å registrere alle gjester. I Lillestrøm vil kommunen først ha en dialog med bransjen.

– Vi har hittil ikke hatt smitteutbrudd som følge av besøk på kafeer og skjenkesteder i Lillestrøm, påpeker Vik.

Ikke munnbindpåbud i hjemmetjenesten

Lillestrøm vil foreløpig heller ikke innføre påbud om bruk av munnbind i hjemmesykepleien, men først søke råd hos Folkehelseinstituttet (FHI) samt kommunens tillitsvalgte og hovedverneombud.

– Dette er en sak som omhandler arbeidsgiverpolitikk, og er ikke noe som krever politisk behandling, sier Vik.

I andre kommuner, som Asker og Nordre Follo, er et munnbindpåbud i hjemmesykepleien allerede innført.

– Det kommer vi til å videreføre, sier Opdan.