Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke på fengslingsforlengelsen

Ekspolitimann Eirik Jensen er dømt for korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

Høyesterett har bestemt seg for å forkaste den narkotika- og korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensens anke over den siste fengslingsforlengelsen.

Oslo tingrett forlenget 9. september fengslingen av Eirik Jensen med åtte uker, men Jensen anket fengslingen.

Nå har saken gått til Høyesterett. Der har ankeutvalget enstemmig gått inn for at anken til Jensen skal forkastes.

Jensen anket også forrige fengsling til Høyesterett, som også da avviste anken.

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen ble anket på stedet, og Høyesterett skal nå ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.