Nasjonalt beredskapsregister for corona opprettes

Folkehelseinstituttet i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Helsemyndighetene har etablert et nasjonalt beredskapsregister for coronaviruset for å få en løpende oversikt over epidemien i Norge, opplyser FHI.

Registeret består blant annet av opplysninger om antall smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall.

Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) står bak. I første omgang er opplysningene hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk pasientregister og NIPaR.

FHI vurderer om opplysninger fra for eksempel Dødsårsaksregisteret og Kommunalt Pasient- og brukerregister skal inkluderes.