Rapport:

Flere mangler ga coronakrise på sykehjem i Bærum

Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter i Bærum kommune. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

En gjennomgang peker på svikt i informasjonsflyt og mangelfull opplæring som noen av årsakene til at Vallerhjemmet i Bærum ble hardt rammet av coronaviruset.

Kommunedirektør Erik Kjeldstadli ba om en intern gjennomgang etter at tolv coronasmittede personer har dødd under eller etter opphold på Vallerhjemmet, et av Norges hardest coronarammede sykehjem.

Gjennomgangen peker på svikt i informasjonsflyten, hyppige lederskifter, mangelfull opplæring, usikkerhet knyttet til omfanget av smitte og smittespredning og ukarakteristiske symptomer hos pasientene som noen av årsakene til krisen på Vallerhjemmet, skriver Budstikka.

Det første tilfellet av coronavirus ble påvist hos en pasient 26. mars, men ifølge rapporten mener både sykehjemslegen, kommuneoverlegen og smittevernoverlegen i Bærum kommune at smitten trolig var kommet inn på sykehjemmet «mye tidligere enn antatt».

Dermed kan virussykdommen ha spredd seg før det ble iverksatt noen tiltak.