Meling-klient saksøker Nav etter krav på 600.000 etter helseopphold: – Måtte selge hus og hjem

BELASTNING: Brynjar Meling sier det for hans klient har vært en stor belastning å ha anmeldelse og mulig rettssak hengende over seg i lang tid, altså siden 2016. – Vi satt og vente på påtaleavgjørelse da dette smalt i media, sier han. Les mer Lukk

Kvinnen skal ha fått 14 dagers frist på å betale 600.000 kroner til Nav etter å ha vært på helseopphold i utlandet, og måtte selge hus og hjem. Nå går hun til sak, og krever erstatning fra Nav, opplyser advokat Brynjar Meling.

– Vi har ennå ikke fått fullt innsyn i dokumentene. Vi forbereder et krav om erstatning etter straffeloven. Og erstatning fra Nav, opplyser kvinnens advokat Brynjar Meling til ABC Nyheter.

Snart ett år etter at Nav oppdaget at deres tolkning for utbetaling av sykepenger har vært feil, har kvinnen i 50-årene ennå ikke fått ett øre tilbake fra Nav, eller hørt fra dem, ifølge Meling.

Det var i 2014/2015 kvinnen i 50-årene, ifølge Meling, fikk påvist en sjelden sykdom, og på anbefaling fra lege, oppholdt hun seg i et EØS-land over en lengre periode. Legen mente dette ville være gunstig for kvinnens helse, i tillegg til tradisjonelle medisiner.

Kvinnen skal ha vært overbevist om at hun ikke gjorde noe galt, fordi utenlandsoppholdet var relatert til helseutfordringer. Hun mottok trygdeytelser mens hun var i utlandet.

Les også:Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 2017

Les også: Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter

Politianmeldt og tvangsinndrivelse

– Da hun kommer frisk hjem, får hun beskjed av Nav om at hun blir politianmeldt. Hun viser til at hun var i god tro mens hun var på helseoppholdet. Hun velger ikke å ta opp kampen, men får så varsel om tvangsinndrivelse og tilbakebetaling av trygdeytelsene med 14 dagers frist. Hun må selge sin bolig i hui og hast for ikke å påta seg et større tap enn nødvendig. Så blir hun politianmeldt, sier Brynjar Meling til ABC Nyheter.

Brevet fra Nav til kvinnen ble sendt i 2016, opplyser Meling.

Fra juni 2017 avsa Trygderetten flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil for de som mottar syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger. Det slås fast at disse kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land.

I november 2018 varslet Nav Arbeids- og sosialdepartementet muntlig om at Trygderetten vil be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder dette.

Les også:To personer fengslet i Nav-skandalen etter at statsråden slo alarm

Mars 2019: Praksis må endres

I mars 2019 ble departementet enig med Nav om at praksisen må endres for framtidige saker. I oktober viste en foreløpig kartlegging fra riksadvokaten at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff.

Skandalen har siden vokst så og si daglig.

Les også:Nav-skandalen påvirker nordmenns tillit til det offentlige

Satt og ventet på påtale

Brynjar Meling sier det for hans klient har vært en stor belastning å ha anmeldelse og mulig rettssak hengende over seg i lang tid – altså siden 2016.

– Vi satt og vente på påtaleavgjørelse da dette smalt i media, opplyser Meling.

Kvinnen forsøkte da ifølge Meling å ta kontakt med NAV, men har ennå ikke fått svar.

– Det burde ha vært en smal sak. Når man kan stille 14 dagers krav til motpart om en innbetaling av 600.000 kroner, så er det åpenbart at de må stille samme krav til seg selv, og svare, mener Meling.

Kvinnen solgte umiddelbart sin bolig da kravet fra Nav kom, ifølge advokaten.

– Når ble feilen oppdaget?

– Ifølge det som har stått i mediene om Nav-skandalen er det rundt ett år siden man ble bevisste på det. Jeg vet ikke når de fant det ut. Men så pass kontroll burde de ha hatt, mener Meling.

Fredag twitret advokten om saken. Det avstedkom kraftig engasjement:

Tidligere TV2-profil Davy Wathne er en av mange som har ytret seg under innlegget:

«Det offentlige er den mest skruppelløse pengeinnkrever du kan forestille deg. Som pensjonist fikk jeg 336.000 i restskatt og beskjed om å betale 168.000 5. september og 168.000 10. oktober. - Ta banklån, sa kemneren da jeg lurte på om det var mulig å splitte det opp litt.», skriver han.

Senere legger han til:

«Opplevde tonen som skremmende/truende. Ubehagelig.»

Les også: NAV-skandalen: Statsministeren setter alle departementene under lupen

Nav: «Nye regler»

Nav skriver på sine hjemmesider at det fra 28. oktober 2019 «gjelder nye regler for deg som skal reise til et annet EU/EØS-land eller et annet land i Norden når du mottar arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger.

Praksisendringen skjer på bakgrunn av en helhetlig gjennomgang av regelverket for å motta kontantytelser fra NAV ved midlertidig opphold i EU/EØS-land. Les mer om praksisendringen

ABC Nyheter har bedt Nav om å kommentere saken. Alle henvendelser til etaten må sendes skriftlig grunnet stor etterspørsel, opplyser Nav.

Nav skriver på sine nettsider at om «Henvendelser om enkeltsaker som gjelder feil praksis i EU/EØS-saker»:

NAV får en rekke henvendelser fra medier angående å kommentere enkeltsaker knyttet til Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land. Til disse sakene kan dere bruke følgende kommentar redaksjonelt:

Vi har ikke mulighet til å kommentere enkeltsaker knyttet til feil praksis av EØS-regelverket i media nå. Hver enkelt sak må gjennomgås og sjekkes grundig av egen innsatsgruppe som er nedsatt for dette formålet. De som mener at de er berørt av saken kan melde fra til kontaktsenteret vårt på telefon 55553333. De vil samle inn informasjonen og sende den videre til innsatsgruppen for gjennomgang og vurdering. Det er et omfattende arbeid som har høyeste prioritet hos oss nå, og det er viktig at dette blir gjort grundig og godt.

Dette er Nav-skandalen:

Your browser doesn't support HTML5 video.

ABC forklarer: Nav-skandalen