Gjenopptakelseskommisjonen vurderer Baneheia-saken for sjette gang

Gjenopptakelseskommisjonen skal for sjette gang vurdere om det foreligger nye bevis som gjør at Baneheia-saken skal behandles på nytt i retten.

– Vi fortsetter drøftingen den 11. og 12. desember. Vi vet ikke når det kommer avgjørelse, leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, til NTB.

Til NRK sier hun at de startet drøftingene allerede torsdag, før de så altså vil fortsette 11. og 12. desember.

– Det er en omfattende sak og det er mye kommisjonen skal drøfte, sier hun.

Forvaringsdømte Viggo Kristiansen hevder han er uskyldig i voldtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. For at han skal få saken behandlet i rettsapparatet på nytt, må kommisjonen vurdere om det foreligger nye bevis eller omstendigheter i saken.

Kristiansens forsvarer, Arve Sjødin, ønsker å få vurdert det de mener er nye bevis, blant annet et DNA-materiale som stammer fra meddømte Jan Helge Andersen.

– Dersom kommisjonen følger norsk lov, er det ingen tvil om at saken skal gjenåpnes. Bakgrunnen er at de må se hva lagretten hadde gjort dersom de hadde fått opplyst at DNA-materialet som er funnet, ikke kan knyttes til Viggo, sier han.

Sjødin mener også at mobilsporet også viser at Kristiansen ikke var i Baneheia på det tidspunktet drapene skjedde.

Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen, men vitnemålet fra Andersen førte til at de begge ble dømt for voldtekt og dobbeltdrap. Kristiansen ble dømt til forvaring i 21 år, mens hans tidligere kamerat ble dømt til 19 år, og er nå løslatt.

Første gang Kristiansen forsøkte å få saken behandlet på nytt var i 2010. Siden har Gjenopptakelseskommisjonen avvist ønsket om å få behandlet saken på nytt ytterligere fire ganger.