Produksjonen i jordbruket går ned

Sauer på fjellbeite i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen. Det er ventet at produksjonsvolumet av sau og lam vil gå ned totalt sju prosent i 2018 og 2019, ifølge tall fra Budsjettnemnda for jordbruket. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Les mer Lukk

Produksjonen av jordbruksvarer ser ut til å synke for andre år på rad. Det kan få konsekvenser for jordbruksoppgjøret, ifølge Nationen.

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket tyder på at produksjonsvolumet i jordbruket går nedover.

Foreløpige tall viser at volumet av plante- og husdyrprodukter i sum gikk ned 0,6 prosent i 2018. Prognosene for 2019 viser et ytterligere fall på 0,9 prosent, skriver Nationen.

Nedgangen i 2018 og 2019 kommer etter at det har vært vekst i produksjonsvolumet de siste ti årene, med unntak av i 2011.

Størst nedgang i produksjonen har pelsdyrnæringa med 25 prosent, etterfulgt av blomsternæringa som har hatt et fall på 12 prosent de to siste årene. I tillegg er det nedgang i produksjonen av sau og lam, hagebruksprodukter, svin, bær og grønnsaker.

Folketall, forbruksendringer og import er faktorer som påvirker produksjonsvolumet.

I fjorårets jordbruksoppgjør la partene til grunn at produksjonsvolumet skulle øke. Avdelingsleder Lars Johan Rustad i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sier til Nationen at nedgang i produksjonsvolumet generelt fører til at det er vanskeligere å få til inntektsvekst i jordbruksoppgjøret.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverte sine krav til staten i årets jordbruksoppgjør fredag. Regjeringen kommer med sitt tilbud 7. mai.