319 personer sier de har verge mot sin vilje

Minst 319 personer har meldt fra til fylkesmennene at de fikk oppnevnt verge mot sin vilje, viser en opptelling foretatt i kjølvannet av Tolga-saken.

I januar ble det sendt ut brev til rundt 18.000 vergehavere og deres verger fra Statens sivilrettsforvaltning på bakgrunn av den såkalte Tolga-saken. Formålet med brevet var å spørre vergehaverne om de fortsatt ønsker å stå under vergemål.

Så langt har de fått 1.699 henvendelser, og i 319 av tilfellene er det opprettet saker hvor vergehavere har uttrykt et ønske om å avslutte vergemålet, skriver VG.

– Det må gjøres nærmere undersøkelser før vi vet utfallet. Vi må sikre oss at dette er noe personen selv mener. Så vil embetene måtte vurdere om det er nødvendig å gå til fratakelse av rettslig handleevne i domstolene, sier avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad i Statens sivilrettsforvaltning til avisen.

Hun opplyser videre at tallene endrer seg fra dag til dag, og at det endelige tallet over hvor mange som ønsker å avslutte vergemålet sitt, kan bli langt høyere.

En verge er en person som har i oppgave å ivareta en annens anliggende, deriblant økonomiske midler og annet den vergetrengende selv ikke evner å ha ansvar for.

Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene har tidligere tolket vergemålsloven slik at det kan opprettes tvunget vergemål hvis en person mangler samtykkekompetanse, altså ikke forstår hva et vergemål innebærer. I november slo imidlertid daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) fast at loven har blitt praktisert feil.