Kripos har funnet over 20 mulige krigsforbrytere

Kripos har oversikt over flere enn 20 personer som betegnes som «interessante» og som mistenkes å ha begått krigsforbrytelser i Syria.

– De fleste som flykter fra krigen Syria, har behov for og rett på beskyttelse i Norge. Vi har imidlertid grunn til å tro at det blant legitime asylsøkere fra Syria også skjuler seg krigsforbrytere, sier Sigurd Andres Moe i Kripos til VG. Han er leder for Seksjon for internasjonale forbrytelser i Kripos.

Ifølge avisen har Kripos i dag oversikt over flere enn 20 personer fra Syria, som betegnes som «interessante». Dette er alt fra ledere til utøvere. I tillegg kommer personer fra andre land, som kan ha tilknytning til Syria-konflikten.

– Dette er personer som vi mener er interessante og som vi ser nærmere på og vurderer om det er grunnlag for å starte etterforskning, sier Moe.

Han forteller at etterforskere i Kripos nå jobber med det han sier er interessant informasjon, og at oppstart av etterforskning i en eller flere av sakene kan være nærliggende i tid.

Etter den store flyktningbølgen i 2015 har norsk politi fått tips om at mulige krigsforbrytere har kommet seg inn i Europa – og Norge. Moe sier Kripos' oppgave er å finne disse personene og sørge for at de står til rette for sine ugjerninger.

– Krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord defineres som de verste forbrytelsene, og det er vår internasjonale forpliktelse å sørge for at de ansvarlige blir stilt til ansvar, sier Moe.