Dørene kan bli lukket under Eirik Jensens forklaring

Ekspolitimann Eirik Jensen (61) setter alt inn på å hevde sin uskyld. Alt skal fram, sier hans forsvarer John Christian Elden. Les mer Lukk

Eirik Jensen kan måtte forklare seg bak lukkede dører når han torsdag inntar vitneboksen i Borgarting lagmannsrett. Alt skal fram, lover hans forsvarer.

Allerede tidlig onsdag ettermiddag ble lukkede dører et tema for lagmannsretten. En avgjørelse er imidlertid ikke ventet før torsdag morgen.

Aktor og nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker var urokkelig da hun reiste krav om lukkede dører under deler av Eirik Jensens forklaring.

– Alt skal fram

Jensens forsvarere er av motsatt mening, men sier det viktigste er at alle opplysninger kommer fram.

– Vårt utgangspunkt er at det Eirik Jensen skal si, skal skje for åpne dører. Men det viktigste er at lagretten hører hans forklaring i sammenheng, sier hans hovedforsvarer John Christian Elden.

– Eirik Jensen kjemper for livet. Alt skal fram, sa forsvareren i sin innledning.

I Oslo tingrett ble den tidligere politimannen dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og grov narkotikakriminalitet. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel. Begge anket, men mens Jensen har anket skyldspørsmålet, har Cappelen kun anket straffutmålingen med krav om mer strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens angivelige rolle som politimann «på innsiden» i hasjnettverket han bestyrte.

Posisjonering

I løpet av de to første dagene i lagmannsretten har både påtalemyndigheten og forsvarerne inntatt sine posisjoner overfor juryen.

I sitt innledningsforedrag la aktor Kleppe vekt på at juryen ikke måtte henge seg opp i tvil rundt enkeltdetaljer, men se helhetsbildet.

– Ikke alt kan bekreftes eller avkreftes. Det betyr at dere må foreta en samlet vurdering av det dere har hørt, sa Kleppe.

Elden angriper på sin side aktoratet for nettopp dette.

– Det er ingen konkret anklage i de aller fleste tiltalepunktene, ikke noe når, hvor, hva. Da blir det veldig hult å legge vekt på at det er en helhetsvurdering det er snakk om, sa han og påpekte at mange av punktene er basert på anklager fra Cappelen.

– Jensen slåss mot vindmøller fordi det ikke er noen konkrete handlinger han kan forsvare seg mot, sa Elden.

Artikkelen fortsetter under.

VIDEO: Dette er saken mot Jensen og Cappelen.

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dette er saken mot Jensen og Cappelen

Hemmelig prosjekt

Samtidig vedgår han at forsvaret i tingretten hadde for stor tro på at mangelen på bevis ville føre til frifinnelse. Jensen har nå bedt sine forsvarere om å være mer offensive.

Elden varsler nå at kjennelser om bevisavskjæring, lukkede dører og hemmelighold ikke vil bli respektert i ankesaken.

– Taushetsplikten gjelder ikke for en person som er siktet og tiltalt for alvorlige forhold som kan gi 21 års fengsel. Da er sannhetsplikten viktigere, sier Elden.

Blant forsvarets bevistemaer er et hemmelig, nasjonalt prosjekt som Jensen var med i fra 1997 til 2012, som han ikke fikk lov til å forklare seg om i tingretten.

Hemmelig informant

Forsvarer John Christian Elden og nestleder i Spesialenheten for politisaker Guro Glærum Kleppe har brukt de to første dagene i ankesaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett til å skjerpe sine posisjoner. Les mer Lukk

Også en hemmelig informant som politiet i Asker og Bærum skal ha brukt for å nøste opp Cappelens nettverk i 2013, er ifølge NRK innkalt som vitne. I tingretten hadde påtalemyndigheten en rettskjennelse om at disse opplysningene ikke kunne brukes.

Cappelen har erkjent innførsel av flere titalls tonn hasj over 20 år.

– Jo flere tonn han legger på, jo mindre straff får han. Det er en slags omvendt logikk, sa Elden, som samtidig ber juryen følge pengene.

– I hvilken grad er det dere får høre om Jensens livsførsel og økonomi, forenlig med at han skal ha fått mellom 12 og 15 millioner kroner, spurte han.

Ifølge Cappelen fikk Jensen 500 kroner for hvert kilo hasj som ble smuglet inn.

Aktuelt:Jensen: – Det er livet det er snakk om

Fastholder forklaring

Selv sier Eirik Jensen til NTB at han fastholder forklaringen om at han ikke ante noe om Gjermund Cappelens hasjimport.

I tingretten var det nettopp dette dommerne fant lite troverdig.