NVE advarer: To nye fjell kan rase ut

Fjellsiden på Sorbmegaisa-fjellet i Kåfjord. Les mer Lukk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere definert fem fjellparti i tre ulike fylker som høyrisikoobjekt. Nå skal to nye fjell overvåkes døgnet rundt.

Ifølge Nationen er det fjellparti i Kåfjord og Aurland som nå blir omfattet av 24-timers overvåkingen.

– To av disse fjellpartiene Gamanjunni 3 i Kåfjord i Troms og Joasetbergi i Aurland i Sogn og Fjordane, er fra i høst definert som høyrisiko-objekt og skal nå overvåkes kontinuerlig, sier sjef i seksjon for fjellskred i NVE, Lars Harald Blikra, til avisen.

Fra før er disse fem fjellene definert i samme risikokategori:

  • Åkenes i Stranda kommune
  • Hegguraksla i Norddal kommune i Møre og Romsdal
  • Mannen i Rauma kommune i Møre og Romsdal
  • Indre Nordnes og Jettan i Kåfjord kommune i Troms

22 ustabile fjellparti

I en ny rapport offentliggjør NVE resultatene fra en kartlegging utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU) som omfatter 22 ustabile fjellparti i fylkene Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

– NVE skal nå overvåke Joasetbergi kontinuerlig for å kunne varsle fare for fjellskred og skape trygghet for folk som bor og oppholder seg nær dette fjellpartiet, seier regionsjef Brigt Samdal i NVE Region Vest til Nationen.

– Skred og flodbølger

Det er påvist flere hundre fjellparti som potensielt kan utvikle fjellskred, men foreløpig er kun syv fjellparti definert som høyrisiko-fjell.

Det gjenstår fortsatt mye kartlegging i andre fylker, spesielt Hordaland, Rogaland, Nordland og Telemark.

I dag er det i underkant av 100 fjellparti rundt om i Norge som NVE følger opp med periodiske målinger.

– Utbygging i strandsonen og økende turisme gjør oss mer sårbare for slike skred og flodbølger, sier Lars Harald Blikra.