Riksadvokaten forsvarer at Hemsedal-saken ikke gikk til Høyesterett

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ankerkjenner Andrea Voll Voldums kamp etter at tre menn ble frikjent for å ha voldtatt henne, men forklarer hvorfor straffesaken aldri ble anket til Høyesterett. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Les mer Lukk

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ankerkjenner Andrea Voll Voldums kamp etter at tre menn ble frikjent for å ha voldtatt henne, men forklarer hvorfor straffesaken aldri ble anket til Høyesterett.

I et brev sendt til Voldums bistandsadvokat fredag, begrunner riksadvokaten hvorfor lagmannsrettens frifinnelse av de tre mennene aldri gikk videre til Høyesterett.

– Etter riksadvokatens syn var det ikke gode nok muligheter til at en anke til Høyesterett kunne føre fram, gitt de begrensninger straffeprosessloven trekker opp for ankebehandlingen i vår øverste domstol, skriver Busch.

Saken mot tre mennene ble først behandlet i tingretten før den to ganger var oppe i lagmannsretten. I siste rettsrunde mente fire av sju dommere, de tre fagdommerne og en lekdommer at kvinnen ble gjengvoldtatt. Men en fellende dom krever tilslutning fra fem av dommerne og derfor måtte de tre frifinnes.

Ikke desto mindre uttrykker riksadvokaten sin respekt overfor Andrea Voll Voldum som offentlig har stått fram og reist en debatt om voldtekt og holdninger. Han skriver også at saken har utløst en diskusjon om kravet om kvalifisert flertall for å dømme noen i lagmannsretten.

– Et forslag som det etter riksadvokatens syn kan være grunn til å vurdere nærmere, sier Busch.