Fire av ti nye politimestre er kvinner

Your browser doesn't support HTML5 video.

Her er de nye politimesterne
To av tre politimestre kommer til å være menn når de nye politidistriktene blir operative fra nyttår. Ti nye politimestre ble utnevnt fredag. Fire av dem er kvinner.

Dermed kommer topposisjonene i politidistriktene fortsatt til være dominert av menn, også etter at nærpolitireformen trer i kraft.

Fredag ble det utnevnt ti nye politimestre av Kongen i statsråd, fire av dem er kvinner. I og med at Ole Bredrup Sæverud i Troms og Hans Sverre Sjøvold i Oslo, som heretter også skal omfatte Asker og Bærum, fortsetter i stillingene i de utvidede politidistriktene fra nyttår, vil fasiten være at bare hver tredje politimester vil være en kvinne.

– Politimesterne vil ha en avgjørende rolle når fremtidens politi skal formes. Større og færre politidistrikt stiller også nye krav til politimesterrollen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Åremålsutnevnelsene gjelder for seks år.

Den nye nærpolitireformen fører til at dagens 27 politidistrikter skal slankes til 12 fra 1. januar neste år. Det ble lyst ut nye politimesterstillinger i ti av de nye politidistriktene:

* Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

* Nordland, Tone Elisabeth Vangen.

* Agder, Kirsten Marie Lindeberg.

* Sør-Vest (Rogaland og Hordaland og Sunnhordland), Hans Vik.

* Trøndelag, Nils Kristian Moe.

* Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane), Kaare Kjølberg Songstad.

* Innlandet (Oppland og Hedmark), Johan Brekke.

* Møre og Romsdal, Ingar Olav Bøen.

* Sør-Øst (Telemark, Vestfold, Buskerud), Christine Fossen.

* Øst (Follo, Romerike og Østfold)-Jon Steven Hasseldal.