Asylsøkerbarn får ikke lovpålagt skoletilbud

Illustrasjonsfoto.
Barn som ventes å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder har lovfestet krav på skolegang fra første dag. Det klarer ikke Utlendingsdirektoratet (UDI) å oppfylle.

På konferansehotellet Oslofjord Convention Center, som for tiden er ett av landets største akuttmottak, bor det barn som har vært der i sju uker uten skoletilbud, skriver Dagsavisen. Den lokale skolesjefen, Reidun Johannessen, kjenner ikke til at barn har vært så lenge på mottaket.

– UDI har understreket for oss at barn på akuttmottak ikke skal gå på skolen fordi de er her så kort tid, sier Johannessen. Rektoren på nærskolen har ikke blitt spurt om å tilby skoleplasser til barna det gjelder.

30. oktober sendte Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ut et skriv om kommunenes ansvar for barn og unge asylsøkere. Der understrekes det at kommunen skal sørge for skoleplass når det er sannsynlig at barnet blir i Norge i mer enn tre måneder. Det er UDI som har ansvaret for å gi beskjed til kommunene.

Dagsavisen har prøvd å innhente tall fra UDI på hvor mange barn i grunnskolealder som i dag er på akutt- eller transittmottak uten skoletilbud. Der vises det til at avdelingen det gjelder er svært travel, og at det på begge sider av helgen har vært umulig å få tak i den aktuelle fagpersonen.