Terrorforsker: – Vi må forholde oss til daglige trusler

Nordmenn må være forberedt på en ny trusselsituasjon i tiden fremover, mener en av Norges fremste terrorforskere.

Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen sier til VG at trusselnivået, også i Norge, vil mye hyppigere enn tidligere variere.

– Jeg tror ikke det vil bli like ekstremt som i Belgia, men at vi må belage oss på en normal situasjon hvor vi må forholde oss til trusler på et nokså daglig plan, det tror jeg vi dessverre må regne med, sier Bjørgo.

Han sier nordmenn vil se en betydelig skjerping av sikkerhetstiltak i flere sammenhenger og perioder.

– Det er dessverre en nødvendighet. Vi er kommet i en ny situasjon, sier han.

Søndag kveld bekreftet den belgiske statsministeren, Charles Michel, at terrortrusselen og faren for et angrep som det i Paris, fremdeles er overhengende.

I Brussel var det søndag politiaksjoner flere steder i byen. Mandag holdes skoler, universiteter og T-banen i den belgiske hovedstaden stengt, og myndighetene fraråder store arrangementer som blant annet konserter.

Myndighetene advarer om at terrorister vil ramme såkalte myke mål som store kjøpesentre, butikker og kollektivtransport.

Bjørgo sier den siste ukes hendelser i Paris, samt situasjonen i Belgia er ekstreme situasjoner – men mener at det som skjedde 22. juli gjør nordmenn mentalt forberedt på at det kan skje igjen.