Sivile politifolk i Oslo er avvæpnet

Visepolitimester Roger Andresen i Oslo politidistrikt opplyser at de nå har avvæpnet de fleste sivile politienhetene. Les mer Lukk

En presisering fra Politidirektoratet har ført til at de aller fleste sivile politienhetene i Oslo nå er avvæpnet.

– For å få en ensartet praksis i hele Norge presiserer Politidirektoratet at Justisdepartementets samtykke til fortsatt bevæpning er avgrenset til uniformert tjenestepersonell, forklarer visepolitimester Roger Andresen i Oslo politidistrikt overfor VG.

Andresen sier det tidligere var tjenestens art som ble lagt til grunn for hvilke polititjenestemenn som skulle bevæpnes i Oslo politidistrikt. Nå er altså bevæpningen avgrenset til i hovedsak tjenestemenn og – kvinner i uniform.

Det var 21. november i fjor at norsk politi for første gang ble gitt en midlertidig bevæpningsordre. Bakgrunnen var en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og det nyopprettede Felles Kontraterrorsenter, som er et samarbeid mellom PST og Etterretningstjenesten. Ordren er fornyet flere ganger.

Andresen understreker at sivilt politi fortsatt vil ha rask tilgang til våpen.

– De sivile enhetene i Oslo har såkalt fremskutt lagring i sine kjøretøy og dermed rask tilgang til sine tjenestevåpen. I tillegg vil noen sivile enheter ut fra sitt oppdrag være bevæpnet, sier visepolitimesteren.