Folk kan få SMS-varsler om terror

SMS-varsling er prøvd ut i mindre skala flere steder tidligere. Les mer Lukk

Myndighetene undersøker muligheten for å sende folk varsel via SMS ved terror eller andre alvorlige hendelser her i landet.

Om kort tid gir trolig Justis- og beredskapsdepartementet oppgaven med å se på planer for dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), melder NRK.

Statsråd Anders Anundsen (Frp) understreker at det å gi riktig informasjon tidlig kan redde liv.

– Det er viktig at vi tenker nytt og følger bedre med i den teknologiske utviklingen. Det er viktig å utnytte muligheten for å kunne gi presis informasjon direkte til personer i et bestemt område, enten det dreier seg om terror, ulykker eller andre større hendelser hvor det er viktig med rask og presis informasjon, sier justis- og beredskapsministeren.

Ifølge avdelingsleder Jørn A. Moholdt i DSB er det knyttet utfordringer til personvern, språk, sikkerhet og hvem som skal få tilgang til hele mobilnettet.

SMS-varsling er prøvd ut i mindre skala blant annet under øvelsen Harbour Ex15 i Oslo og under Blinkfestivalen i Sandnes tidligere i år. I tillegg har flere kommuner prøvd ut varsling til sine innbyggere. (©NTB)