15-åring anker forvaringsstraff for Vollen-drapet

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i oktober i fjor. Dom blir avsagt i Sandvika tingrett fredag. Dommer Jens-Sveinung Wegner leste dommen. Les mer Lukk

For første gang i norsk rettshistorie er et barn dømt til forvaring. Retten viser til ekstraordinære omstendigheter i saken for den 15 år gamle jenta som drepte sosionomen i Vollen i Asker.

Dommen på ni års forvaring med seks års prøvetid for overlagt drap ble anket på stedet.

Domsavsigelsen i Asker og Bærum tingrett fredag ble overført på video til Bergen fengsel der den 15 år gamle jenta som var tiltalt for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund (30) var sammen med sin forsvarer, advokat Cecilie Nakstad.

Etter at tingrettsdommer Jens-Sveinung Wegner hadde lest opp dommen, bekreftet advokaten på vegne av sin klient at jenta hadde forstått dommen.

– Hun anker straffeutmålingen når det gjelder forvaring, men tar betenkningstid på overlegget, sa Nakstad.

15-åringen sa selv på siste rettsdag at hun ikke hadde noe imot forvaring. I dommen er det et fradrag på ett år for varetekt og isolasjon.

Ikke særdeles skjerpende

Aktor, statsadvokat Erik Førde, hadde la ned påstand om ti års forvaring og seks års prøvetid.

– Jeg påsto henne dømt for særdeles skjerpende omstendigheter. Det ble det ikke. Da er det ikke unaturlig at straffen går litt ned, sa han til NTB etter domsavsigelsen.

Han ser det som naturlig at dommen ble anket umiddelbart, men sier det er tvilsomt om det vil komme noen motanke.

Den 15-år gamle jenta har tilstått drapet på den 30 år gamle nyansatte sosionomen ved barnevernsinstitusjonen Små Enheter natt til 28. oktober i fjor, men har nektet for at drapet skjedde overlagt og under særdeles skjerpende omstendigheter.

Forberedt på ny runde

Avdødes bror Amund Gillebo sier til NTB at familien var forberedt på at det kunne bli en forvaringsdom.

– Det var gode argumenter både for og imot forvaring, men vi har vel sett mye av det samme som dommeren at her er det sikkerhet for samfunnet, men også til tiltalte som må være i førersetet foran barnekonvensjonen og hensynet til det at hun er så ung, sier han.

Gillebo synes heller ikke det var uventet at forsvarer anket umiddelbart.

At familien ikke ble tilkjent oppreisning og erstatning som bistandsadvokat Siv Hallgren la ned påstand om, er han ikke så opptatt av. Dette vil falle inn under statens ordning for voldsoffererstatning.

– Det har vært to lange og tunge uker for familien. Men vi var forberedt på at det kunne bli nye runder, og det ser det ut som om det blir. Vi har kommet et steg videre i og med at tingretten er ferdig, så ble det en anke som vi bare må ta til følge.

Klar kritikk av helsevesenet

I dommen er det konkludert med at 15-åringen ikke var psykotisk da drapet ble begått i Små Enheter en oktobernatt i fjor.

Dommerne har lagt vekt på at jenta foretok en realistisk vurdering av å drepe nattevakten. Hun gjennomførte forberedelser, og ikke noe taler for at hun var preget av affekt forut for drapet.

I dommen er det lagt vekt på at 15-åringen har hatt en spesiell og svært traumatisk barndom, men at drapet er så alvorlig at det er uunngåelig å dømme henne selv om barn normalt ikke skal ilegges slike straffer som det her er snakk om.

Det rettes også en klar utvetydig kritikk mot helsevesenets behandling av jenta, noe blant annet hennes far hadde håp om skulle fremkomme i dommen.

Et premiss er at hun får fortsette å være ved den spesielle ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen og får nødvendig behandling for sine psykiske problemer.

– Retten anser det uakseptabelt og lite sannsynlig at Kriminalomsorgen avvikler dette opplegget etter at hun har fylt 18. Det vil være meget uheldig, leste tingrettsdommer Jens-Sveinung Wegner.