– Sykehusplanen tar ikke fødende kvinner på alvor

SYKEHUS: Helse- og omsorgsminister Bent Høie la fram si nye nasjonale helse- og sykehusplan i Ringerike sykehus 20. november. Den vekker debatt. Les mer Lukk

Fødetilbudet ved landets sykehus er viet for liten oppmerksomhet i regjeringens nye sykehusplan, mener Den norske jordmorforeningen.

– Fødetilbudet er og har vært et av de viktigste områdene når lokalsykehusenes fremtid skal diskuteres. At dette ikke er bedre utredet i en plan som får så store konsekvenser for fremtidens fødetilbud er ikke å ta landets fødende kvinner på alvor, sier Kirsten Jørgensen, leder i jordmorforeningen.

Helseminister Bent Høie (H) la fredag fram Nasjonal helse- og sykehusplan. Her utredes blant annet oppgavefordeling mellom ulike typer sykehus i fremtiden, og det beskrives hvordan flere mindre sykehus kan miste akuttfunksjoner.

Les også: Høie lover endringer i Sykehus-Norge

– For mange fødsler allerede

– Jeg savner en konsekvensutredning av de problemene som har oppstått på de store fødeinstitusjonene etter hvert som de har fått flere og flere fødsler og flere kompliserte fødsler, uten at bemanningen er tilsvarende økt. Allerede i dag greier ikke disse sykehusene å etterleve de kvalitetskravene som er nedfelt i Helsedirektoratets veileder. Hvordan skal det da gå hvis mindre fødeavdelinger mister en del av sitt akuttilbud, spør Jørgensen.

Hun tror at disse sykehusene kan fortsette som jordmorstyrte fødestuer, som er et trygt og godt tilbud for dem som føder der. Men de som av helsemessige årsaker ikke kan føde der, kan da få lang reisevei for å komme fram til en fødeavdeling.

Les også: Riksrevisjonen: Sykehusene bør gjøre mer på dagtid

Fødende må ha kirurg i nærheten

– Hvordan er dette tenkt løst med tanke på jordmorressurser i kommunene blant annet knyttet til en følgetjeneste, spør jordmorlederen.

På pressekonferansen med Bent Høie fredag, understreket han at det fortsatt skal være et desentralisert fødetilbud, og at de nasjonale kvalitetskravene skal videreføres.

På grunn av risikoen for ikke planlagte keisersnitt eller andre komplikasjoner forutsettes det at det er kirurgisk virksomhet på sykehus med fødeavdeling.

Se hele fremleggelsen av sykehusplanen her:

Your browser doesn't support HTML5 video.

Direkte: Bent Høie legger frem Nasjonal helse- og sykehusplan Les mer Lukk