Arbeidsministeren gleder seg over positive ledighetstall 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener regjeringens politikk har bidratt til trenden med lavere ledighet. Arkivfoto: Audun Braastad / NTB scanpix Les mer Lukk

Ledighetstallene viser et arbeidsmarked i bedring, påpeker arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun er ikke i tvil om at regjeringens politikk har bidratt.

– Det er gledelig å se at tallene går ned, og de går ned i veldig mange bransjer. Selv om det er en del mørke skyer i horisonten, så tyder det på at bedriftene er over den verste kneika, sier Hauglie til NTB.

Arbeids- og velferdsdirektoratet Nav offentliggjorde fredag sine julitall. De viser at det er blitt 400 færre helt ledige den siste måneden, og andelen utgjør nå 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.300 personer og utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

SSBs arbeidskraftundersøkelse, som kom torsdag, viste også en positiv utvikling. Ifølge disse tallene var ledigheten på 4,3 prosent i mai. Fra april til mai var det 6.000 færre arbeidsledige.

– Har bidratt

– Det er ingen tvil om at politikken vi har ført har bidratt til de gode resultatene. Bedriftene ber om økonomiske rammebetingelser og satsing på samferdsel og kompetanse. Det er det vi har trappet opp i budsjettene, sier Hauglie.

Arbeiderpartiet deler regjeringens glede over positive tall, men er likevel kritisk til utviklingen.

– Alle tegn til lysning på arbeidsmarkedet er kjærkomment i en periode hvor vi har hatt rekordhøy ledighet. Samtidig skapes det nesten ikke flere jobber i Norge, og andelen som er i arbeid fortsetter å falle. Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

Hauglie påpeker at befolkningsveksten i Norge har vært sterkere enn veksten i antall sysselsatte i nesten ti år, men sier dette er i ferd med å endres.

– Andelen sysselsatte sluttet å falle i februar, holdt seg nokså stabil i mars og april og viste økning i mai. Sysselsettingsøkningen i mai er den sterkeste siden den kortvarige oppgangen i 2011, svarer hun.

Fortsatt høyt i Rogaland

Rogaland er det fylket som har høyest ledighet, med 4 prosent. Det er imidlertid en nedgang fra 4,6 prosent i juli i fjor. I Agder-fylkene og er ledigheten på 3,3 prosent og i Hordaland 3,2.

Hauglie er for tiden på Vestlandet og viser til målrettede tiltakspakker mot oljekriserammede fylker som et viktig virkemiddel. I møte med bedrifter her mener hun at hun får klar beskjed om hva som ikke virker:

– Det er ikke en skatteregning på 15 milliarder de ønsker, sier hun.

Flere langtidsledige

NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden – en nedgang på 18 prosent.

Men antallet som har gått ledige mer enn halvannet år øker med 14 prosent fra i juli i fjor, til 7.200. Nesten 8.100 har vært ledige i to år eller mer, noe som er en økning på 4 prosent.

Det er alvorlig både for den enkelte og samfunnet, påpeker Hauglie.

– Vi må unngå at arbeidsledige ender utenfor arbeidslivet selv etter at tidene er blitt bedre. Derfor har regjeringen også satt inn viktige målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet, sier statsråden.

Når det gjelder yrkesgrupper er nedgangen størst innen bygg- og anleggsarbeid (-22) og industriarbeid (-21). Også innen ingeniør- og IKT-fag går ledigheten ned.