Ikke tynnere frostsikring på E6 i Hedmark og Oppland

Nye veier skal bygges med  samme frostsikring som før. Her ser vi E6 på strekningen fra Frya til Sjoa som ble åpnet i desember 2016. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Les mer Lukk

Vegdirektoratet har avslått Nye Veiers søknad om tynnere frostsikring av motorveistrekningene som skal bygges i Hedmark og Oppland.

Bakgrunnen for avslaget er at redusert frostsikring av veien øker faren for telehiv. Konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet.

– Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veier, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

Veiselskapet Nye Veier har søkt om å benytte en metodikk som ville gitt en veioppbygging inntil en meter tynnere enn gjeldende regelverk tilsier, men får blankt nei. Det er dagens regler som gjelder når nye veier skal bygges fra grunnen av.

Men Vegdirektoratet er positivt til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen sør for Stange til Ensby nord for Lillehammer gjenbrukes under forutsetning av at veien har tålt frostpåkjenningene over tid. Disse strekningene er bygget ut mellom 1970 og 1994.

Analyser fra Statens vegvesen viser at god frostsikring er svært kostnadseffektivt.