Høie bekymret for finsk og islandsk frislipp av alkohol

Helseminister Bent Høie (H) under den muntlige spørretimen i Stortinget i begynnelsen av februar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Les mer Lukk

Helseminister Bent Høie (H) frykter at forslag om frislipp av alkoholsalg i Finland og på Island indirekte kan presse alkoholmonopolet her hjemme.

På Island har regjeringen programfestet et løfte om å avvikle alkoholmonopolet innen 2018. I Finland er det flere endringer på trappene. Grensen for høyeste tillatte alkoholstyrke i drikkevarer i butikkhyllene foreslås økt til 5,5 prosent. Dessuten åpnes det for flaskesalg direkte fra puber og restauranter, skriver Vårt Land.

- Det er selvfølgelig slik at disse landene bestemmer selv. Men det er også sånn at det er de nordiske landene - utenom Danmark - som har stått sammen om å ha en vinmonopolordning. Om endringene som skjer i Finland i virkeligheten undergraver det finske monopolet, vil det bare være Norge og Sverige som står igjen med en vinmonopolordning, sier Bente Høie.

Norge fikk beholde statsmonopolet på butikksalg av alkoholholdige varer etter tilslutningen til EØS i 1994, slik Sverige fikk fikk aksept for å beholde Systembolaget som EU-medlem. I begge tilfeller var begrunnelsen fra EU helsepolitisk. Det antas at ordningene kan bli mer krevende å forsvare overfor EU dersom de først begynner å smuldre opp innenfra.

Helseministeren mener det er et paradoks at en rekke europeiske land beveger seg i "nordisk" retning i alkoholpolitikken, mens land i Norden går motsatt vei. Høie planlegger nå å diskutere den nye situasjonen med sine nordiske kolleger under det felles ministermøtet i mai.