Regjeringen gir for korte høringsfrister

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix Les mer Lukk

Oslo (NTB): Nesten en femdel av saken regjeringen har sendt ut på høring den siste tiden har hatt for korte frister. Det er en trussel mot demokratisk medvirkning, mener Handikapforbundet.

Dagsavisen har gått gjennom rundt 50 høringssaker fra de siste fem ukene. 18,9 prosent av dem hadde kortere frist enn seks uker, og noen av dem var så korte som to eller tre uker.

I utredningsinstruksen, som ble fastsatt i 2000, heter det at «høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker». Seks departementer har sendt ut saker med kortere frister enn dette.

– Når frister blir kortere enn det som er vedtatt i utredningsinstruksen, fører det til at vi ikke får gjort tilstrekkelige analyser. Det svekker kvaliteten og øker faren for at feil og uheldige forslag ikke blir kommentert, sier Arne Lein leder av Norges Handikapforbund. Han synes også at seks uker ofte er altfor kort tid.

Også Menneskerettsalliansen mener korte frister gir for dårlig gjennomarbeidede høringssvar.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet svarer på kritikken og sier de forsøker å ha tre måneder lange frister, men at det i en konkret sa var nødvendig med en seks ukers frist for å få sendt forslaget til behandling i Stortinget innen neste vår. (©NTB) (©NTB)