Uvanlig mange pesttilfeller i USA

Mannskap fra helsemyndighetene i California jobber for å fjerne lopper fra bakken ved en leirplass i nasjonalparken Yosemite. Leirplasser i parken er blitt stengt etter funn av ekorn som bar pestsmitte. Les mer Lukk

 Siden april er elleve personer blitt smittet av pest i USA. Tallet er uvanlig høyt. Tre personer har dødd av sykdommen.

Amerikanske helsemyndigheter vet ikke hva årsaken til oppgangen kan være.

Pest, forårsaket av bakterien Yersinia pestis, er sjeldent i våre dager, men er aldri blitt helt utryddet. Bakterien finnes hos ville smågnagere og deres lopper. Man kan bli smittet av loppebitt eller nærkontakt med smittede mennesker eller dyr.

I perioden 2001 til 2012 har det årlige antallet pesttilfeller i USA variert mellom en og 17, opplyser helsemyndighetene.

De fleste av årets tilfeller er kommet vest i landet, med fire i Colorado, og to i henholdsvis Arizona, New Mexico og California. Ytterligere et tilfelle er registrert i Oregon.

– De to tilfellene registrert i California knyttes til smitte i eller ved nasjonalparken Yosemite i Sierra Nevada-fjellene i delstaten, uttaler etaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ni av de elleve smittede er menn.