Mann tiltalt for overgrep mot egen datter

En mann i 60-årene fra Askøy i Hordaland er tiltalt for grove overgrep over flere år mot sin egen datter.

Ifølge tiltalen startet overgrepene på begynnelsen av 1990-tallet. Datteren var da kun var elleve år gammel, skriver Bergens Tidende. Overgrepene skal ha pågått over en periode på seks år.

Ifølge tiltalen dreier det seg ikke om samleie, men overgrepene skal likevel ha vært så grove at mannen risikerer lovens strengeste straff på 21 år.

I tiltalen står det at datteren fikk omfattende psykiske plager over mange år som følge av overgrepene. Dette skal blant annet ha ført til sykehusinnleggelser i flere perioder, spiseforstyrrelser og redusert arbeidskapasitet.

Foreldelsesfristen for drap og grove seksuelle overgrep mot barn ble fjernet 1. juli 2014, slik at gjerningspersonen alltid kan straffes.