Ubaydullah Hussain frifunnet for terroroppfordring

Ubaydullah Hussain under ankebehandlingen av to straffesaker i Borgarting Lagmannsrett. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix) Les mer Lukk

Islamisten Ubaydullah Hussain er i lagmannsretten frifunnet for å ha oppfordret til terror. Retten opprettholder samtidig dommen for trusler mot to journalister og en forsker.

Straffesaker mot Ubaydullah Hussain:  
  • Ubaydullah Hussain (29) ble i februar 2014 dømt i Oslo tingrett til 120 dagers fengsel for trusler.
  • Fra 20. januar til 3. november året i forveien hyllet Hussain på sin Facebook-profil fire terrorhandlinger og la ut et foto av dømte terrorister. For dette ble han tiltalt for oppfordring til terror, men Oslo tingrett frikjente ham. Hussain mener selv at utsagnene omfattes av ytringsfriheten.
  • Det nasjonale statsadvokatembetet valgte å anke begge sakene. Behandlingen av disse startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag 9. juni.
  • Dom falt 22. juni, og Hussain ble frifunnet.
  • Saken om ytringene på Facebook regnes som prinsipielt viktig, og det er ventet at den vil gå helt til Høyesterett før det foreligger en rettskraftig avgjørelse.

Saken er et resultat av at påtalemyndigheten slo sammen to saker i anken, og dommen falt i Borgarting lagmannsrett mandag.

– Det er gledelig at en enstemmig lagmannsrett finner at han er godt innenfor ytringsfriheten, og at vi har en rettsstat som tillater upopulære ytringer og forherligelser, forteller Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Tiltalepunktet om terroroppfordring dreide seg blant annet om forherligelse av blant annet angrepene mot Boston Marathon i 2013 og mot Statoil-anlegget i In Amenas samme år. Lagmannsretten legger i frifinnelsen vekt på hvordan loven er utformet.

«Dersom ytringer med slikt innhold skal være straffbare, mener lagmannsretten at dette krever klarere tale fra lovgiver», heter det i dommen.

Dømt for trusler

Samtidig er den profilerte islamisten dømt for trusler mot en forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det skjedde under ankesaken mot mulla Krekar i Borgarting lagmannsrett høsten 2012, da forskeren var innkalt som sakkyndigvitne. Hussain uttalte ifølge dommen «Ved Gud den allmektiges vilje skal du brenne i helvete og i denne verden» og «muslimene vil ta ansvar».

Han også, som i tingretten, dømt for trusler mot to journalister, deriblant Dagsavisens Nina Johnsrud.

Regnes som sonet

Hussain er dømt til 120 dagers fengsel, og 60 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. Den ubetingede delen av straffen anser retten som sonet gjennom 53 dager i varetekt.

Hussain var også tiltalt for å ha kommet med trusler mot den norsk-somaliske kvinnen Amal Aden, men det var ikke det nødvendige flertallet i retten for å dømme ham på dette punktet.

Trolig til Høyesterett

Saken regnes som prinsipielt viktig, og den vil trolig gå til Høyesterett.

Hussain har nektet straffskyld. Han nektet også å forklare seg i ankesaken.

Den 29 år gamle norskpakistaneren ble først kjent i offentligheten som talsmann for den ytterliggående islamistgruppen Profetens Ummah i 2011.