Over halvparten skeptiske til muslimer

– Det er noen tall som er ganske skremmende her, sier Linda Alzaghari, daglig leder av tenketanken Minotenk. (Arkivfoto: Anette Karlsen / NTB scanpix) Les mer Lukk

Nesten 60 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de er negative til å få et svigerbarn med muslimsk tro inn i familien.

Skepsisen til muslimer er større enn skepsisen til noen annen trosretning, og finnes både i befolkningen generelt og blant ulike innvandrergrupper, skriver Aftenposten.

Det er det årlige integreringsbarometeret fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som viser dette.

– Det er noen tall som er ganske skremmende her. Spesielt den høye skepsisen til muslimer. Sett i lys av arbeidet for å forebygge radikalisering, vet vi at det finnes et stort sympatiserende landskap. Det blir en ond sirkel, da vi vet at skepsisen til muslimer sannsynligvis henger sammen med det globale terrorbildet, sier Linda Alzaghari, daglig leder av tenketanken Minotenk.

Nei til buddhister og hinduer

Samtidig svarer 24 prosent at de er skeptiske til å få et svigerbarn med jødisk tro i familien. Her er skepsisen størst blant de spurte med pakistansk bakgrunn, der vel fire av ti, 42 prosent, innrømmer at de ikke ønsker jødiske svigerbarn.

Pakistanerne er imidlertid enda mer skeptiske til å få en hindu som svigerbarn. Her er andelen negative 50 prosent. Aller mest skeptiske er pakistanerne til buddhister.

Hele 58 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de ikke ønsker svigerbarn med buddhistisk bakgrunn.

Mer religiøse

Ellers viser undersøkelsen at innvandrerne, med unntak av folk med bakgrunn fra Chile og Bosnia, er mer religiøse enn resten av befolkningen. Innvandrere fra Pakistan, Irak og Somalia er mest religiøse, og høyt utdannede innvandrere er mindre religiøse enn de med lite utdanning.

For åtte av tolv innvandrergrupper er verdien «respekt for homofile» den verdien som får lavest tilslutning av de verdiene det er spurt om.

Jo større betydning religion spiller i livet, jo mindre andel gir tilslutning til påstanden om at respekt for homofile er viktig.