Regjeringen vil la elever gå på skole utenfor hjemfylket

Målet er fritt skolevalg både over fylkesgrensene og innad i fylkene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Les mer Lukk

Regjeringen mener fylkesgrenser er til for å brytes, og foreslår å la elever få lov til å gå på videregående skole utenfor hjemfylket, hvis de behøver det.

Lovendringen som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har kalt gjeste-elevgarantien, innebærer at elevene er garantert finansiering fra hjemfylket dersom de får skoleplass i et annet fylke, skriver VG.

– Vi er enda et steg nærmere fritt skolevalg over fylkesgrensene med denne lovendringen som vi nå foreslår. Hvis du som elev velger skole i et annet fylke og får plass, kan ikke fylket du kommer fra, si nei til å betale for plassen din, sier Isaksen.

– I dag kan fylker si nei til å betale for skoletilbud i andre fylker. Det betyr at eleven i praksis ikke har mulighet til å søke skoleplass i et annet fylke, sier statsråden.

Etter lovendringen vil det eneste som kan hindre en elev fra et annet fylke en skoleplass, være et nei fra en videregående skole som oppdager at gjesteeleven tar opp plassen til en annen elev.

Forslaget skal ut på høring til høsten, og Røe Isaksen ser for seg at retten til gjesteelevgaranti vil tre i kraft fra høsten 2016.