Anundsen slår tilbake mot Riksrevisjonens kritikk

Your browser doesn't support HTML5 video.

Krass sikkerhets-kritikk fra Riksrevisjonen
Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener at Riksrevisjonen ikke har grunnlag for å fremme den sterke kritikken mot Justis- og beredskapsdepartementet. Ap reagerer kraftig.

Riksrevisjonens kritikk av arbeidet med beredskap treffer godt, mener justisminister Anders Anundsen (Frp) torsdag. I hans svarbrev til revisjonen var tonen en annen.

Bakgrunn: Riks­re­vi­sjo­nen refser regje­rin­gens bered­skaps­ar­beid

I sitt svar til revisjonen skriver Anundsen at det «ikke er grunnlag for Riksrevisjonens konklusjon om at det i dag er alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets utøvelse av samordningsansvaret».

Statsråden sier videre i brevet at «ansvars- og rollefordelingen mellom departementet og DSB i utøvelsen av samordningsrollen overfor de andre departementene ikke er uklar, slik Riksrevisjonen bemerker».

Anundsen avviser også at det er en «uklar ansvars- og rollefordeling mellom underliggende virksomheter i justissektoren knyttet til understøttelse av departementets samordningsrolle».

– Enig i kritikken

Torsdag fremhevet Anundsen at Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av å tette hull, rette opp feil og sette i verk tiltak.

– Jeg er enig i kritikken fra Riksrevisjonen. Den skyldes et arbeid som vi har gått gjennom langt tilbake i tid. Kritikken samstemmer i stor grad med det vi har avdekket selv i regjeringen gjennom tilsyn i Justis- og beredskapsdepartementet, sier Anundsen til NTB.

– Riksrevisjonen treffer relativt godt i beskrivelsen av hvordan situasjonen har vært, mener han.

– Vi har gjort veldig mye på ganske kort tid. En del av effekten av tiltakene er det nok riktig at en ikke har fått med i rapporten. Det er ikke så unaturlig heller. Derfor fremstår dette som at det er en større grad av uenighet enn det i realiteten er, sier han.

Ikke imponert

Anundsen viser til at en rekke tiltak er satt i verk.

– Vi har laget en egen oppfølgingsplan. Tilsynet fra Politidirektoratet lukkes ikke før alle brudd på kravene er oppdaget. Vi har satt i gang en større omorganisering i departementet for å sikre kompetanse og kvalitet. Vi har gjennomført endringer i planverk og har en helt annet dialog med Direktoratet for sikkerhet og beredskap en tilfellet var tidligere, sier justisministeren.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier det er bra at det er satt i verk tiltak, men understreker samtidig at de stort sett ble igangsatt samtidig med Riksrevisjonens arbeid.

– Fra vi starter en forvaltningsrapport til den er avsluttes, så kjenner departementet innholdet, så jeg er ikke så veldig imponert over at man har gjort ting, når man vet at man var i gang med denne rapporten, sier han. (©NTB)