Anundsen vurderte muligheten for Krekar-instruks

Justisminister Anders Anundsen (Frp) skal ifølge VG og NRK ha undersøkt muligheten for å instruere politiet i Krekar-saken. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix Les mer Lukk

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sonderte mulighetene for å instruere politiet om tvangsflytting av mulla Krekar. Men embetsverket sa nei.

Det viser dokumenter fra den interne saksbehandlingen, ifølge VG og NRK.

Politisk ledelse i Justisdepartementet spurte i fjor sommer sitt embetsverk om det var mulig å instruere politiet i en enkeltsak til å pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted for en utlending som ansees som en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Den 29. august kom tilbakemeldingen fra departementets politiavdeling. «Det er ikke adgang til å instruere om tvangsmiddelbruk i enkeltsak hvor vedtak er truffet med grunnlag i grunnleggende nasjonale interesser/utenrikspolitiske hensyn», het det der.

Tre dager senere spurte statssekretær Himanshu Gulati (Frp) om det var «mulig å gi noen nærmere føringer på hvor disse personene skal pålegges opphold?». Politiavdelingen svarte ved å foreslå en generell formulering om at det som hovedregel skal pålegges oppholdssted utenfor de større byene og omegn.

Krekars navn nevnes ikke direkte i brevene.

Kilder med inngående kjennskap til prosessen opplyser ifølge VG at juristene i departementets lovavdeling var klare overfor politisk ledelse på at selv om en instruks ble laget spesifikt for Krekar-saken, måtte den være generell.