Nav-sjef: – Tap på IKT-satsing kunne vært større

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad er blant dem som må forklare seg om Navs feilslåtte IT-prosjekt i en høring i Stortinget fredag. En intern rapport fastslår at tapet kan beløpe seg på opp mot 340 millioner kroner. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix) Les mer Lukk

Nav har tapt minst 110-170 millioner kroner på feilslått IKT-satsing, ifølge etatens sjef. Han mener tapet ville vært langt større om programmet ikke hadde blitt stoppet.

Stortingets høring om Navs IT-satsing:  
  • Fredag 28. november var det åpen høring på Stortinget om Navs feilslåtte IT-satsing.
  • Riksrevisjonen fastslo i sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 at 723 millioner kroner hittil er blitt brukt i etatens utviklingsprosjekt innen IT. Planen var å bruke over 3 milliarder kroner mellom 2012 og 2018 for å gjøre alle Navs tjenester moderne og digitale, men prosjektet ble skrinlagt i fjor høst.
  • En intern Nav-rapport slår fast at tapet kan komme opp i nærmere 340 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.
  • Innkalt til høringen var arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) og hans forgjenger Anniken Huitfeldt (Ap), Nav-sjef Joakim Lystad sammen med flere fra ledelsen, personer fra IKT-seksjonen og konsulenter, og representanter for ansatte og brukermiljøer.

(Kilder: Stortinget, NTB)

Velferds- og arbeidsdirektør Joakim Lystad måtte fredag forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i en åpen høring om Navs sterkt kritiserte IKT-satsing.

– Vår egen internrevisjon har beregnet at vi har tapt mellom 110 og 170 millioner kroner. Vi kan tape et tilsvarende beløp, avhengig av hvor mye vi får utnyttet i prosjekt to og tre. Allerede nå vet vi at vi får utnyttet en del, sa Lystad.

Det omstridte IKT-programmet ble stanset i fjor høst.

– Hadde vi ikke stanset, hadde vi tapt mye mer. I tillegg ville uførereformen blitt utsatt, slo Nav-sjefen fast.

Lystad erkjente at det ble for ambisiøst for Nav å få iverksatt uførereformen fra 1. januar neste år og samtidig få på plass en ny IKT-løsning.

– Hvorfor vi ikke så dette tidligere, og hvorfor eksterne kvalitetssikrere ikke så dette tydeligere, vet jeg ikke om jeg klarer å gi noe godt svar på, sa han.

Bakgrunn: – IT-sjefen i Nav slutter i protest

«Brevgiro-nivå»

Riksrevisor Per-Kristian Foss fastslo da han presenterte en rapport om IKT-satsingen i høst, at Nav i dag ikke har de datasystemene de skal ha for å kunne fungere. Ifølge Riksrevisjonen er 723 millioner kroner hittil blitt brukt i etatens moderniseringsprogram innen IKT.

Planen var å bruke over 3 milliarder kroner mellom 2012 og 2018 for å gjøre alle Navs tjenester moderne og digitale.

Under høringen kom det på nytt fram at noen av Navs systemer er utdaterte.

– En del dokumenter blir sendt inn elektronisk, tatt ut skriftlig, skannet og sendt elektronisk videre. Det burde være en helt unødvendig prosess i 2014, sa leder Stein-Arne Hammersland for Akademikerne Nav.

– Som enkelte Nav-ansatte uttrykker det: Vi er på «brevgiro-nivå», sa han.

Les også: Nå kan staten kreve deg for penger via nettet

– Meget høy risiko

Selskapet Sterias administrerende direktør Kjell Rusti ble i høringen bedt om å si sin mening om hva som gikk galt i en satsing hvor komitéleder Martin Kolberg (Ap) slo fast at «flere hundre millioner kroner har gått til spille».

– Det var veldig høye ambisjoner, veldig mange ting på en gang og veldig korte tidsfrister. Kompleksiteten og organisasjonen er så stor at gjennomføringen av et slikt program med denne ambisjonen, har meget høy risiko, sa han.

– Jeg tror det var en helt riktig beslutning å stoppe prosjektet ut fra et nøytralt synspunkt, sa Rusti.

Han understreket at hans selskap ikke bidro på strategisk nivå i IKT-satsingen, men med faglig bistand til operativ drift av Navs IT-systemer.

Les også: Dagpenger kun til utvalgte

Delt om tillit

Det var delte meninger blant Nav-tillitsvalgte da Stortingets kontrollører ville vite om de har tillit til dagens Nav-ledelse. Hammersland slo fast at han har «veldig god tillit» til ledelsen.

– Vi opplever, i motsetning til noen andre, at vi får informasjon og blir tatt med på råd, sa han.

Leder Hanne Nordhaug for NTL Nav hadde et annet syn.

– For at Nav skal fungere godt videre, må det endringer til i ledelsen i Nav, sa hun.

Tidligere arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) og dagens arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) skulle forklare seg for kontrollkomiteen fredag ettermiddag.

Les også: Kutter i NAV-støtte fra 1. januar

Tryggere grunn

– Nav står nå på tryggere grunn, sier Eriksson og peker på at selv om etaten har gjort dyrekjøpte erfaringer, har de tatt et langt skritt i riktig retning.

Overfor NTB understreker Eriksson at han har tillit til Nav-ledelsen.

– Vi skal sørge for tett oppfølging og har jevnlig kontakt med Nav for å sikre oss at farten og framdriften holdes, sier han.

I 2015 skal fase II i IKT-moderniseringen starte med et nytt system for foreldrepenger. Innen 2019 skal alle nye digitale systemer være på plass.

Eriksson varsler også en større gjennomgang av hele Nav-systemet samt alle velferdsordningene.