Åtte personer døde i listeria-utbrudd i Sverige

Til sammen åtte personer har mistet livet i de to listeria-utbruddene som har rammet Sverige. Antallet nye sykdomstilfeller som følge av smitten har doblet seg.

Livsmedelsverket, som tilsvarer det norske Mattilsynet, har bedt om skjerpede kontroller som følge av listeriautbruddene, men smittekilden er fortsatt vanskelig å spore.

Fram til midten av august i år hadde totalt 94 personer blitt smittet av listeria, opplyser den svenske Folkhälsomyndigheten. Til sammenligning var 46 personer smittet i samme periode i fjor.

De aller fleste smittetilfellene kobles til to utbrudd av listeria i landet. Det ene, fra oktober i fjor, rammet flest personer i Skåne. I alt 44 personer ble smittet. Det andre utbruddet, som ble oppdaget i mai, rammet den sørlige og midtre delen av landet. Så langt er det bekreftet at 14 personer er smittet.

Til sammen i de to utbruddene har åtte mennesker mistet livet.

– Ufarlig for friske

Smittevernskoordinator i Livsmedelsverket, Mats Lindblad, understreker at bakteriene er ufarlige for friske personer, ifølge nyhetsbyrået TT.

Symptomer på smitte kan være mageproblemer eller lettere febersymptomer, men også dette er sjeldent.

– Dette er en bakterie som helt friske vanligvis ikke merker, sier Lindblad.

Ifølge svenske medier er en eldre befolkning og deres endrede matvaner trolig årsaken til den store økningen i sykdomstilfeller.

Livsmedelsverket planlegger en ekstra innsats i høst for å kontrollere matprodusenter, som følge av utbruddet.

– Vi kommer til å fokusere mest på foredlingsbedrifter i det sørlige og sørvestlige Sverige, ettersom det er der vi har hatt de fleste tilfellene, sier Lindblad.

Etaten undersøker nå hva de smittede personene har spist de siste ukene.

Trives i dessertost

Listeriabakteriene trives i matvarer med lang holdbarhet, som for eksempel dessertoster, kjøttpålegg og røkt og gravet laks.

– Befolkningen har endret forbruket sitt, spesielt de eldre. De spiser mer av denne typen matvarer, noe som fører til at det også blir flere smittetilfeller, sier Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten, til SVT.

Eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt for å bli syk av bakterien.