100 år siden krigen som endret Europa

100 år siden krigen som endret Europa Les mer Lukk

Det tok nøyaktig 30 dager med politisk renkespill på høyeste nivå før skuddene som drepte den østerrikske tronfølgeren i Sarajevo 28. juni 1914, utløste første verdenskrig. Da var det ingen vei tilbake.

De siste månedene er interessen for «den store krigen» vakt til live gjennom bøker, avisartikler, dokumentarfilmer og utstillinger. Markeringene topper seg 4. august, da medlemmer av mange lands kongefamilier samles i Brussel for å minnes at Storbritannia på dagen for 100 år siden erklærte Tyskland krig.

Opptakten til krigen er en myriade av små hendelser, mange små tannhjul som til slutt griper i hverandre og setter krigsmaskinen i bevegelse. Utviklingen gikk sakte, men uvegerlig mot skyttergravene. Flere land håpet å unngå krigen, også i Østerrike-Ungarn var oppfatningene delte.

Se også:ABC Nyheters storsatsning på den siste krigssommeren i Norge

På ferie i Norge

Keiser Franz Joseph I overlot beslutningen til den tyske keiser Wilhelm II, men også han nølte med å gi sin støtte til krigserklæringen mot Serbia. Han var på ferie i de norske vestlandsfjorder og kontakten til Potsdam var sporadisk. Først 6. juli ga Tyskland per telegram sin støtte til dobbeltmonarkiet. De nærmeste ukene artet seg som en diplomatisk tautrekking mellom Wien og Beograd, med den russiske tsar Nikolai II som en slags mekler.

Men tiden rant ut. Den «fornærmede « part i attentatet i Sarajevo, det tysk-østerrikske dobbeltmonarkiet, så for seg en kortvarig og begrenset avstraffelse av Serbia, den gang ansett for å være Europas arnested for terror og attentater. Drøyt fire år senere ble Europakartet totalt nytegnet under fredsslutningen i Versailles.

Verdenskrigen feide ut de siste keiserdømmene i Europa, la grunnen for den russiske revolusjon og sådde spiren til neste globale krig med sitt krav om en gigantisk krigsskadeerstatning fra et utarmet Tyskland. Selv om beløpet ble sterkt redusert, betalte den tyske stat helt fram til 2010 renter på et lån som ble påtvunget Tyskland 90 år tidligere.

Les også:Følg nazi-politiets Oslo-sommer

Flere utganger

Det var ingen automatikk i det som skjedde i de skjebnesvangre ukene. Attentater mot medlemmer av ulike kongefamilier var ikke uvanlig i begynnelsen av 1900-tallets Europa, og de førte sjelden til krig. Men dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn var et lappeteppe av mer eller mindre undertrykte etniske minoriteter, særlig på Balkan. Der sydet nasjonalismen og hatet.

Det europeiske kontinent struttet av stormakter med ambisjoner og særinteresser, i en tid preget av voksende rikdom, opprustning, industrialisering og kappløp om kolonier. Krig var den gang et redskap i politikernes verktøykasse.

Blokkene tok form gjennom trippelalliansen (i hovedsak Tyskland, Østerrike-Ungarn), og ententen, der Storbritannia oppga sin «splendid isolation»-politikk og nærmet seg det fransk-russiske alliansesamarbeidet.

En rekke regionale konflikter, i og utenfor Europa i årene opp mot 1914, halte og dro i alliansene. Men hovedbildet var at to store blokker sto mot hverandre da en lokal krig på Balkan ble erklært 28. juli og i løpet av sommeren utvidet til en verdenskrig. Med ultimatumet til Tyskland 4. august om å la Belgia i fred ble alle stormaktene på kontinentet sugd med, USA først i januar 1917.

Et nytt Europa

Ti millioner drepte og 20 millioner sårede senere ble et nytt Europa tegnet av seierherrene i Versailles sommeren 2019.

Den russiske revolusjonen hadde brakt Lenin til makten og Russland blir republikk. Tsar Nikolaj II og hans familie ble henrettet i juli 1918. Keiser Wilhelm II abdiserte i Tyskland og gikk i eksil i Nederland der han døde i 1941, vanæret og oversett av naziregimet.

Keiser Franz Joseph I måtte forlate tronen allerede i november 2016. Det gamle dobbeltmonarkiet blir til to selvstendige stater, mens Tsjekkoslovakia framstår som en ny nasjon, det gjør også de tre baltiske landene.

Serbia, Montenegro, Kroatia, Slovenia og Bosnia-Hercegovina går sammen til Jugoslavia, en etnisk trykkoker av et land som eksploderte på nytt på 1990-tallet. Også Finland og Polen framsto som selvstendige land i Versailliestraktaten.

Norge erklærte seg nøytralt i den første verdenskrig og deltok ikke i krigshandlingene. Handelen gikk med både Tyskland og England, men etter hvert presset både USA og England norske myndigheter til å stanse eksporten til Tyskland. Norge opplevde rasjonering og sterk inflasjon, noe som utløste bitre konflikter i arbeidslivet.