Svindeldømte drosjeeiere tapte i Høyesterett

Fire drosjesjåfører som saksøkte Oslo kommune, tapte i Høyesterett. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB Scanpix. Les mer Lukk

Fire drosjesjåfører som saksøkte Oslo kommune, tapte i Høyesterett. Retten slår fast at kommunen hadde rett til å inndra løyvene til de svindeldømte eierne.

Drosjeeierne var uenige i at de i tillegg til ordinær straff også mistet sine løyver. Løyvene ble inndratt umiddelbart, selv om kommunens ankeutvalg ikke hadde behandlet klagesakene ferdig.

De fire ble dømt til fengselsstraffer for økonomisk kriminalitet, for én av dem med deler av straffen gjort ubetinget. Blant annet ble én av dem dømt for å ha unnlatt å bokføre drøyt 9 millioner kroner.

Bidro til oppklaring

Oslo kommune la ved inndragelsen av løyvene vekt på allmennpreventive hensyn, men dette gjør ikke at avgjørelsen kan kjennes ugyldig, slår Høyesterett fast. Den ene av sjåførene bidro sterkt til at saken ble oppklart, men også for ham mener retten at det ikke var grovt urimelig å inndra løyvet.

Les også: Byrådslederen i Oslo krever lovendring mot taxijuks

Retten peker på at det skal mye til for å sette et forvaltningsmessig vedtak til side på et slikt grunnlag, men understreker at reaksjonen var streng.

Rundt 70 saker

Advokat Anders Christensen representerte to av drosjeeierne i saken. Han anslår at rundt 70 andre saker knyttet til løyver har ligget på vent i rettssystemet, men at torsdagens avgjørelse i Høyesterett gjør at disse sakene nå bortfaller.

– Alt det vesentlige om gyldigheten er løst i dag, sier han om torsdagens avgjørelse i Høyesterett.

En rekke drosjeeiere som fikk inndratt løyvene, har varslet erstatningskrav på til sammen flere hundre millioner mot Oslo kommune. Ifølge advokaten vil noe slikt nå bare være aktuelt i et fåtall av sakene.

Overfor NTB sier advokaten at han og klientene først må studere dommen nærmere, men han kjenner ikke til at noen kommer til å gå videre med sakene.

En ny lov om vilkår for inndraging av løyver er på trappene.

– Som følge av saken er det foreslått lovendringer, for dette blir helt vilkårlig, understreker advokaten.