Oslo-sykehusene bryter arbeidsmiljøloven 88 ganger i døgnet

Rikshospitalet i Oslo fredag kveld. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix Les mer Lukk

Oslo universitetssykehus (OUS) brøt i fjor arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 88 ganger i snitt hver dag.

Til sammen brøt OUS bestemmelsene 32.258 ganger, en økning fra året før da tallet var 26.631, skriver Dagsavisen.

Akuttklinikken sto for en betydelig del av bruddene.

– Jeg ønsker selvsagt ikke å bryte norsk lov, men det må jeg gjøre for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året, sier klinikkleder Øyvind Skraastad.

Han legger til at intensjonen er å redusere antall brudd på arbeidsmiljøloven ved å fordele arbeidsoppgavene bedre mellom de ansatte, og ved å utvikle nye frivillige arbeidstidsordninger.

– Men vi klarer foreløpig ikke å fjerne lovbruddene, sier Skraastad.

Akuttklinikken har 2.300 ansatte og et budsjett på 2,2 milliarder kroner. Med pasienter fra regionen samt andre deler av landet, ambulanse- og helikoptertjeneste og mottak av akuttpasienter, samt operasjons- og intensivvirksomhet, er arbeidsoppgavene mange. Virksomheten er i en krevende, noen ganger helt umulig, balansegang mellom å ivareta hensyn til folks liv og helse mot hensyn til arbeidstidsbestemmelser og sykehusøkonomi, påpeker Skraastad.

Arbeidsmiljøloven er ikke tilpasset behovene i dagens sykehusdrift, mener han, og foreslår mer mobil bruk av overtid og innleie. Alternativet blir å sitte igjen med for mange fast ansatte og for mye beredskap, noe som vil være ufornuftig bruk av skattepengene, mener klinikklederen. (©NTB)