Obama vil redusere skillet mellom fattig og rik i USA

Your browser doesn't support HTML5 video.

Obama lover å stenge Guantanamo
President Barack Obama lovet konkrete tiltak for å jevne ut det økende skillet mellom fattig og rik i USA da han natt til onsdag holdt den årvisse talen om rikets tilstand.

Vel vitende om hvor vanskelig det vil være å få Kongressen med på en del av tiltakene han ønsker å gjennomføre, gjorde han det samtidig klart at han i økende grad akter å styre etter dekret, noe andre statsledere vanligvis høster kritikk fra USA for å gjøre.

Ved hjelp av dekret, som ikke trenger godkjenning i Kongressen, akter Obama blant annet å heve minstelønnen for offentlig ansatte fra 44 til rundt 62 kroner timen.

Aldri hatt det bedre

– Etter fire år med økonomisk vekst, er bedriftenes inntjening og aksjekursene sjeldent høye og de som sitter på toppen har aldri hatt det bedre. Men gjennomsnittslønningene er knapt endret og skillene har blitt større, sa Obama.

– Det er et kaldt og hardt faktum at selv om økonomien nå er i ferd med å bedres, så må mange amerikanere arbeide mer enn noensinne for å få endene til å møtes. Og altfor mange har ikke arbeid i det hele tatt, fortsatte han.

Les også: Obama vil oftere forbigå Kongressen

Handlingens år

Med tre år igjen i Det hvite hus, oppfordrer Obama amerikanerne, og da særlig de folkevalgte i Kongressen, til å slutte opp om hans politikk.

– La dette bli et handlingens år. Det de fleste amerikanerne håper på, er at vi som er til stede her skal fokusere på deres liv, på deres håp og ønsker, sa Obama.

– Det som forener innbyggerne i dette landet, uavhengig av rase, religion og parti, unge og gamle, rike og fattige, er den enkle og dype troen på at alle har like store muligheter, oppfatningen om at dersom du arbeider hardt nok og tar ansvar, så kan du også komme deg opp og fram, sa Obama.

Konkrete tiltak

– Det jeg har å tilby i kveld, er et sett konkrete, praktiske forslag som vil få fart på veksten, styrke middelklassen og gi flere muligheten til å klatre opp i middelklassen. Noen av disse tiltakene vil kreve Kongressens tilslutning, og jeg er beredt til å samarbeide med dere alle, fortsatte han.

– Men USA står ikke stille, og det gjør heller ikke jeg. Der jeg kan sette i verk tiltak uten at ny lovgiving er påkrevd, for å gi flere amerikanske familier muligheter, så akter jeg å gjøre dette, sa Obama.