Toppbyråkrat i finnmarkskommune overgrepstiltalt

En toppbyråkrat i en kommune i Finnmark er tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig og for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Forholdene mannen er tiltalt for, ligger noen år tilbake i tid, da han var ansatt som etatssjef i en kommune i Midt-Norge, skriver Altaposten.

– Saken gjelder straffbare handlinger mot en mindreårig, men detaljene vil jeg ikke gi dere, fordi det er snakk om at bistandsadvokaten vil kreve lukkede dører, sier politiadvokat Jørgen Aunet i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Begge de to paragrafene mannen er tiltalt for å ha brutt, har en strafferamme på seks års fengsel.

Den tiltalte kommunebyråkraten skal forsvares av advokat Mette Yvonne Larsen, som også er overgrepsdømte Rune Øygards forsvarer.